FORNØYDE. Nordmenn flest er fornøyde med det digitale tjenestetilbudet fra det offentlige, konstaterer Kjell Rusti (t.v.), administrerende direktør i Sopra Steria. Her med finansbyråd i Oslo, Robert Steen. (Foto: Sopra Steria)
FORNØYDE. Nordmenn flest er fornøyde med det digitale tjenestetilbudet fra det offentlige, konstaterer Kjell Rusti (t.v.), administrerende direktør i Sopra Steria. Her med finansbyråd i Oslo, Robert Steen. (Foto: Sopra Steria)

Norge i det digitale førersetet

Nytt europeisk digitaliseringsbarometer viser at Norge utklasser Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Spania når det kommer til digitalisering av offentlige tjenester.

Publisert Sist oppdatert

Sopra Steria har igjen tatt temperaturen på det digitale Europa. Den årlige målingen Digital Government Barometre gjennomføres av analyseselskapet Ipsos. 1000 respondenter ble intervjuet fra hvert land som deltok i barometeret: Norge, Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Spania.

Undersøkelsen viser at vi i stor grad er fornøyde med den teknologiske utviklingen her til lands. 

Flere enn åtte av ti nordmenn mener Norge er et teknologisk velutviklet land. Knappe fem av ti tyskere mener det samme om sitt land. Og mens 81 prosent av nordmenn – en økning på fem prosent fra i fjor – er enige i at offentlige digitale tjenester stadig blir lettere å bruke, er bare 43 prosent av tyskere enige i dette.

Ønsker mer

– Sammenlignet med Norge står de store europeiske nasjonene på stedet hvil når det kommer til digitalisering og modernisering. Vi har en helt annen grad av modenhet og tillit til teknologi her i Norge. Samtidig vil jeg si at vi har veldig mye mer å gå på. Vi må for all del ikke hvile på laurbærene, men jobbe for at utviklingen akselererer videre, sier Kjell Rusti, administrerende direktør i konsulentselskapet Sopra Steria, i en melding fra selskapet.

Blant nordmennene i undersøkelsen sier 87 prosent at de ønsker mer digitalisering i samfunnet, selv om det betyr at de må endre på sine innarbeidede vaner. Det er en oppgang på fire prosent fra fjorårets måling.

Samtidig er en tredel skeptiske til myndighetenes evne til å til å drive den digitale utviklingen fremover, mens omtrent like mange mener det er viljen i offentlig sektor det skorter på.

Forsprang

Rusti mener digitale tjenester som Altinn har bidratt til å gjøre Norge til en digital tungvekter, og at det er lenge igjen før alle europeere kan nyte godt av lignende offentlige tjenester.

– Dette gir oss et forsprang på andre nasjoner, og det gir oss et konkurransefortrinn når det kommer til å skape og tiltrekke oss høyteknologiske miljøer. Samtidig vet vi at produktiviteten i Norge nærmest har stagnert siden 2009, samtidig som reallønnen øker. Derfor må vi fortsette å investere i digitalisering, og vi må i større grad legge til rette for samarbeid mellom offentlige og private aktører for å realisere vårt fremtidige potensial som teknologinasjon, sier Rusti.