EKOM: Digitaliseringsminister Nikolai Astrup starter arbeidet med en stortingsmelding om markedet for elektronisk kommunikasjon (ekom). (Foto: Stine Marie Hagen)
EKOM: Digitaliseringsminister Nikolai Astrup starter arbeidet med en stortingsmelding om markedet for elektronisk kommunikasjon (ekom). (Foto: Stine Marie Hagen)

Astrup vil lage stortingsmelding om markedet for ekom

Ber om innspill fra bransjen.

Publisert Sist oppdatert

– Regjeringen har store ambisjoner for digitaliseringen av Norge. Gode og sikre mobil- og bredbåndsnett er selve grunnmuren og en forutsetning for at vi skal lykkes i dette arbeidet. Derfor vil vi lage en egen stortingsmelding om markedet for elektronisk kommunikasjon, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup i en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Viktige temaer i stortingsmeldingen vil være sikkerhet og beredskap i ekomnettene, hvordan legge til rette for økt konkurranse og hvilke mål vi skal ha for bredbåndsdekningen etter 2020. Meldingen skal også omtale leveringsplikt for bredbånd.

Astrup forteller i meldingen at han mener det er gode forutsetninger for å nå målet om 90 prosent dekning innen utgangen av 2020. Ferske tall viser at 86 prosent av alle husstander har tilbud om høyhastighetsnett, og veksten er størst i distriktene.I 2013 var det bare 11 prosent av husstandene i spredtbygde strøk som hadde tilgang på fiber. Digitaliseringsbyråden mener at det er en formidabel utvikling, men slår seg likevel ikke til ro med dette:

– Det er ikke bare viktig at folk har tilgang på tilstrekkelig bredbånd, men at man har valgfrihet og at man i tillegg har tilgang til en pris som gjør det mulig å ta i bruk. Derfor trenger vi konkurranse, og vi vil i meldingen se om det er måter å styrke konkurransen på, sier Astrup, og fortsetter:

– Mobil- og bredbåndsnettene er blitt som strøm og vann. Det er noe man trenger for å fungere i et moderne samfunn, sier han.

Astrup forteller videre at han gleder seg til å sette i gang arbeidet. Han oppfordrer også bransjen til å komme med innspill i meldingsarbeidet. Han vil allerede i høst arrangere møter med flere miljøer.