FORTSATT PÅ WINDOWS 7: Sykehuspartner, som leverer tjenester innen blant annet ikt til alle sykehusene i Helse Sør-Øst, sliter med å oppgradere alle sine klienter til Windows 10. (Illustrasjon: Pixabay)
FORTSATT PÅ WINDOWS 7: Sykehuspartner, som leverer tjenester innen blant annet ikt til alle sykehusene i Helse Sør-Øst, sliter med å oppgradere alle sine klienter til Windows 10. (Illustrasjon: Pixabay)

Digitalt prøveprosjekt gir pasientkontroll

Nytt prøveprosjekt i Nordland tar i bruk nye hjelpemidler for å oppnå en tilfredsstillende effekt.

Publisert Sist oppdatert

I løpet av en arbeidsdag på et sykehus går det med mye tid som ikke egentlig har noe med pasientbehandling å gjøre. Det er oppslag i journaler, sjekking av pasientopplysninger og mye vandring frem og tilbake.

Dette er tid som kunne vært brukt på pasientene.

– Slik kan vi ikke ha det. Telenor og DIPS legger nå til rette for at helsepersonell på sykehus kan bruke tiden sin til det som er viktigst, å behandle pasienter og sørge for god oppfølging basert på lett tilgjengelig informasjon, forteller Telenor-sjef Sigve Brekke.

Han er imponert over innovasjonstakten i helsevesenet. Telenor ønsker å være en aktiv partner for å bedre arbeidsvilkårene for ansatte og velferden for pasientene.

Løsning som forenkler

Bodø-selskapet DIPS leverer elektronisk pasientjournal til mer enn 80 000 ansatte på norske sykehus, og har nå utviklet en applikasjon som kan tas i bruk på mobiltelefon på en sikker og trygg måte. Dette skjer uten at man skal være redd for at pasientinformasjon skal komme på avveie eller tukles med.

– Sammen med Telenor tilbyr vi et verktøy som vil gi en enklere hverdag for klinikerne og bedre tid til pasientoppfølging, sier Tor Arne Viksjø, administrerende direktør i DIPS.

 

Interessert i flere løsninger for helsevesenet? Besøk HealthWorld i høst og bli oppdatert!

 

Dialyse – tidkrevende og belastende

Dialysebehandling av nyresvikt er krevende inngripen i livet til pasientene. Mange må reise inn til sykehus tre – fire ganger i uken for å få behandling i flere timer. Har man to timers reisevei til nærmeste sykehus består ikke dagene av mye mer enn dialyse.

Det er et mål at en tredel av pasientene med nyresvikt skal få denne behandlingen i hjemmet.

For å kunne gjennomføre dialyse hjemme, krever det tett oppfølgning fra sykehuset. Nettopp det har Telenor forsøkt støtte i samarbeid med Nordlandssykehuset.

Før måtte pasienter føre logg over målinger og væskeforbruk, og sende papirer inn til sykehuset med post eller ta med ringpermer fulle av målinger når de gikk til kontroll en gang i kvartalet. Dette var både tidskrevende og komplekst, og med mye manuell registrering var det alltid en fare for at det ble notert feil opplysninger.

– Telenor leverer nå sammen med Nordlandssykehuset en tjeneste hvor pasienter med hjemmedialyse enkelt kan rapportere inn status fra dialysen, vekt og blodtrykk, forteller Paul Martin Strand, administrerende direktør i Nordlandssykehuset, som eier prøveprosjektet.

Enkelt er trikset

Pasientene er oppsiktsvekkende fornøyde med enkelheten i løsningen. At det er enkelt gjør at de daglig rapporterer. Sykehuset får bedre kontroll over pasientgruppen til å prioritere de som trenger oppfølgning. Det gir alle en bedre trygghet når man har bedre innsikt i pasientforløpet.

– Vi ser på dette som kjempespennende for de behov vi står ovenfor. Med Telenor er vi trygge på at vi kan ta denne løsn–ingen til andre pasientgrupper, og også der vi trenger samhandling med fastlege og kommunen i pasientbehandlingen, sier Beate Sørslett, medisinsk direktør ved Nordlandssykehuset.