STABILT: Inge Dahl i Ingram Micro håper oppdateringen av Windows 10 vil sette fart i salget. (Foto: IDG)

Bokspusheren fra Sandefjord

Breddedistributør Itegra holder seg ved sin lest og satser hardt på å være landets beste og raskeste bokspusher. Ikke minst på spill-pc.

Publisert Sist oppdatert

Itegra kom inn under Komplett-paraplyen i 2007 og ble grossisten i Komplett-konsernet.  I 2014  ble Itegra slått sammen med Norek, og Itegra ble merkenavnet som lever videre som Komplett-konsernets breddedistributør.

Dette forteller Jan Erik Svendsen. Han ble salgsleder for Itegra i 2008 og er nå sjef for virksomheten i Norge og Sverige.

AV-markedet vokser

I Brønnøysund finner vi resultatene for Itegra innrapportert under Komplett distribusjon. De viser svakt synkende omsetning fra 2014 til 2015, men med svakt økende margin i samme periode. (Se faktaboks.)

– Vi hadde en liten nedgang fra 2014 til 2015, men er på linje med fjoråret nå. Hittil i november har vi hatt bra trykk, og nå står vi foran fire-fem hektiske uker. Jeg tipper vi ender opp som i 2015. På områder som pc og print er vi noe ned, mens vi blant annet vokser på AV-kategorier. Det avspeiler også bevegelser i forhandlermarkedet, sier Svendsen.

- Dere er en av tre breddedistributører i Norge?

- Det er riktig. Det er primært Also, Tech Data og vi som definerer oss som breddedistributører. Vi er den bredeste av dem med over 300 produsenter i sortimentet, og forhandlerne kan fylle mye av handlekurven hos oss, sier Svendsen.

Kortere leveringstid

Svendsen mener det først og fremst er innen logistikk og produktutvalg at Itegra har et fortrinn.

Vi er stolte av å være en bokspusher, vi.

– Vi har lager i Norge, og eierne er nå i ferd med å bygge ut ytterligere. Det dreier seg om et lager på 9.000 kvadratmeter som skal knytte sammen Østre Kullerød 4 der robotlageret ligger, og det gamle Also–lageret. Våre eiere eier begge disse lagrene. Slik blir det satsing på Sandefjord og på lager i Norge.

Dette mener Svendsen gir rundt en dag kortere leveringstid enn hva konkurrentene kan varte opp med.

– Forhandlerne bruker i større og større grad distributørene som lager og satser mindre og mindre på å ha varer på egne lager. Da blir logistikken viktig.

– Hva med konsulentjenester som de andre breddedistributørene tilbyr forhandlerne å benytte?

– Det har ikke vi gjort noe med foreløpig. Vi har en konfigurasjonstjeneste der vi kan installere mer minne, fjerne emballasjen, installere programvare, altså enkle tjenester. Hos oss er det et ganske nytt tilbud som vi kom med tidligere i år. Der har Also og Tech Data vært på banen lenge.

SMB-markedet

– Vi har i tillegg knyttet oss til Apples «Device Enrollment Program»,  slik at vi på vegne av forhandlerne kan melde inn Apple–enheter i sluttkundenes utrullingsprogram. Det er ekstremt viktig mot smb–forhandlerne, sier Svendsen, som mener Itegra i større grad enn de nevnte konkurrentene henvender seg til SMB–markedet.

– Det er litt på grunn av sortimentet.  Vi har en bredere portefølje av SMB-forhandlere. De to andre har nok fokus på litt færre, men større.  

– Dere har vært omtalt som en bokspusher?

– Vi er stolte av å være en bokspusher, vi. Tidligere i år startet vi med å segmentere hele forhandlerbasen, fra retail til både små og store B2B–aktører. Å være relevant mot den enkelte forhandler er ekstremt viktig.

På bakgrunn av segmenteringen er Itegra i gang med å utvikle spesialister for hvert segment for å treffe forhandleren hjemme, men da på boksproduktet, ikke på løsninger, understreker Svendsen.

 – Vi jobber mye med å utvikle selgere som er relevante og gode i forhold til den enkelte forhandler.  Det handler om å gi forhandleren konkurransekraft, og å synliggjøre nye områder og muligheter for de til å tjene penger.

Som eksempler på det siste nevner han å involvere produsentene og knytte forhandlerne tettere til dem. Og ikke minst å være tett på og gi god oppfølging og være tilgjengelig.

– Vi rendyrker Itegra som salgsorganisasjon og støtter oss på konsernets støttefunksjoner, som innkjøp og logistikk.

Potensial i spill-markedet

Som leder for satsingen både i Norge og Sverige er Svendsen forundret over hvor forskjellig spill-markedet er i de to landene.

Vi skal vokse og ta markedsandeler.

I Sverige finner han en langt større bredde av forhandlere som fokuserer på spill-markedet, og mindre forhandlere som satser på spill-pc og gjør gode penger. I Norge er det få forhandlere som gjør det samme, og på Svendsen virker det som om forhandlerne helt har overlatt dette markedet til de tre store på forbrukermarkedet – Expert, Elkjøp og Komplett.

– Sverige er lenger fremme når det gjelder bredden i kanalen, og der er det flere som gjør gode penger i det markedet, sier Svendsen.

Selv mener han at Itegra er en åpenbar partner innen spillmarkedet , men at forhandlerne ikke helt har fått opp øynene for potensialet som ligger der.

– Jeg mener jeg så en statistikk som viste at det er 1,4 millioner mennesker som er definert som gamere i Norge. Det er et kjempemarked.

Mobil og smarte hjem

På spørsmålet om trender i markedet, peker Svendsen på en tendens til satsing på mobiltelefonisalg hos breddedistributørene, kanskje spesielt hos Tech Data. Her vil Itegra også satse mer. Det samme vil de gjøre med innen smarte hjem.

Fortsatt vil Itegra ha fokus på enkeltprodukter, men her vil det skje mye det neste året, mener Svendsen. Flere produsenter har ting på trappene, og utvalget vokser.