DNB valgte Oracle

DNB standardiserer på Oracle ERP og EPM i skyen for de fleste selskaper i konsernet.

Publisert Sist oppdatert

Fremdeles kjører en stor andel av norske virksomheter sine standardløsninger i egen infrastruktur, enten hos seg selv, eller i et hostet miljø. Standardløsningene omfatter slikt som ERP (økonomi, finans), EPM (budsjettering, planlegging og konsernkonsolidering), HR, CRM, med mer. Disse markedene har lenge vært sementerte, men når løsningene skal flyttes over i skyen, er mye i spill på nytt.

Norges største finanskonsern, DNB, standardiserer økonomi- og budsjetteringssystemer i skyen. Beslutningen ble tatt etter en grundig RFP-prosess på sensommeren i fjor, og er et ledd i prosessen med å flytte over i skyen. Tidligere har konsernet valgt Microsoft Azure som plattform for tilgangsstyring, kontorløsninger og fornying av sentrale bankløsninger og Amazon Web Services (AWS) som plattform for mobilbanken og andre kundesystemer og for analytiske formål.

Da konsernet skulle velge standardsystemer for ERP (økonomi og finans), EPM (Enterprise Performance Management) og EDM (Enterprise Data Management), falt valget på Oracle.

– På tvers av konsernet har vi mange økonomiløsninger: Infor, Axapta, IBIS, Microsoft og Visma. Nå skal vi standardisere på Oracle i skyen for de selskapene som kjører Infor, Axapta og IBIS, sier Engineering Manager for Financial Value Chain i DNB, Bjørn Runar Nes.

– Noen avdelinger vil fortsette på den plattformen de har fordi de har spesielle behov som er integrert med dagens løsninger, men resten skal konsolideres på Oracle globalt, sier han.

Ifølge DNB var Oracle den leverandøren som best tilfredsstilte en vektet totalvurdering av både funksjonelle og ikke-funksjonelle krav, samt vurdering av risiko, sikkerhet og kostnad på tjenester og implementeringsstøtte. Etter en totalvurdering der alt ble vektet på tvers, var det Oracle som sto igjen som best.

Størrelsen på avtalen er ikke offentlig, men avtalen var stor nok til at DNB ble name-droppet under framleggelse av et kvartalsregnskap fra Oracle.