IKKE FORNØYD: Eirik Børno, styreleder i Negotia Evry, er ikke fornøyd med den skjeve fordelingen etter årets lønnsoppgjør i Evry. (Pressefoto: Evry)
IKKE FORNØYD: Eirik Børno, styreleder i Negotia Evry, er ikke fornøyd med den skjeve fordelingen etter årets lønnsoppgjør i Evry. (Pressefoto: Evry)

Skjeve lønnsforhandlinger i Evry

Separate lønnsforhandlinger gjenspeiler den økonomiske situasjonen. Evry Norge fikk en økning på 2,4 prosent, mens Evry Nordic kun fikk 1 prosent økning.  

Publisert Sist oppdatert

– Vi er ikke fornøyd, sier Eirik Børno, som er styreleder i Negotia Evry.

Lønnsforhandlingene i Evry er nylig avsluttet. Etter det Computerworld erfarer skal det som oppfattes som skjeve lønnsforhandlinger skape dårlig stemning i et av Norges største it-selskaper.  

I Evry Norge ble de enige om de nye lønnsvilkårene helt på tampen av forhandlingene, mens økningen i Nordic divisjonen skaper misnøye. 

– Der er det brudd i forhandlingene, forteller Børno.

Mens Evry Norge fikk en økning på 2,4 prosent, fikk Evry Nordic kun 1 prosent økning. 

Hektisk vår

Av El og it-organiserte i Evry er det i underkant av 400 medlemmer. Nito er litt større, Tekna litt mindre. Negotia er klart størst med drøyt 1000 medlemmer.

«Negotia har vært gjennom en svært hektisk vår med utfordrende oppgaver. Salg av selskapet og tøffe nedbemanningsrunder ble avløst av lønnsforhandlinger og i skrivende stund er neste nedbemanningsrunde allerede i gang, største hittil i år», skriver Negotia på deres internsider for Evry på tirsdag. 

Rotering

Computerworld pratet med Konsernsjef Björn Ivroth tidligere denne uken, for å høre litt om hva som skjer i konsernledelsen. 

Ivroth forklarte at han vil gjøre Evry til en Nordic Champion i it-service. For å gjøre dette har han rotert på de ansatte i konsernledelsen.

Morten Søgård, som i dag er konserndirektør for Corporate Development i Evry, har tatt over ansvaret for Nordic Operations, og dermed er stillingen til Håvard Larsen udefinert. 

"Vi løser den saken og jobber med ulike alternativer der" sa Ivroth om dette. Han sammenligner sin egen konsernledelse med fotball. På fotballbanene mener Ivroth at lagkapteinen må rotere på folk. En strategi han tydeligvis også har innført i Evry.  

– Det er naturlig å rotere, få ulike personer i ulike stillinger, forklarte han Computerworld mandag. 

Økonomisk situasjon

Computerworld har førsøkt å få Ivroth i tale i forbindelse med lønnsforhandlingene. Han er i dag opptatt med Evrys it-galla i Stavanger, og er dermed ikke tilgjengelig. 

– Resultatet har fremkommet gjennom separate lønnsforhandlinger for Evry Norge AS og Evry Nordic Operations AS og gjenspeiler den økonomiske situasjonen i selskapene. Vi har ingen ytterligere kommentarer utover det, forklarer kommunikasjonsansvarlig, Jørn Bremtun, i en e-post til Computerworld. 

Selv om Evry Nordic og Evry Norge er to forskjellige divisjoner i selskapet, sitter de ansatte side om side i kontorlokalene. De fleste er lokalisert i hovedkontoret på Fornebu. 

– Man jobber i samme selskap, det oppleves i alle fall slik når man sitter så nært på hverandre. Hadde jeg fått én prosent og andre ti, ville jeg tatt det som et signal om å se meg om etter noe annet, sier Børnmo. 

Nedbemanninger

I fjor fusjonerte de to Evry-delene Consulting og Norge, og ble til Nordic Operations. Det er denne delen som går med røde tall. 

I fjor var det også skjeve fordelinger i lønnsforhandlingen. Da ble det også offentliggjort at det skulle nedbemannes i Evry Nordic Operations. 

– 2,7 prosent gikk som ramme til til Norge, og 1 prosent som ramme til Nordic. Dette skulle i henhold til ledelsen være et signal på at dette ikke gikk bra, forklarer John Christian Hanssen, som er klubbleder i EL & IT Forbundet klubb. Heller ikke han er fornøyd med årets utfall.

Etter det Computerworld erfarer skal Nordic Operations ned med cirka 350 ansatte innen 2017. Det er denne prosessen selskapet er i gang med nå. 

– Vi er misfornøyd med ledelsen. I Nordic er det en urolig stemning grunnet de mange nedbemanningene, forklarer Hanssen. 

Ivareta en helhet

Jørn Bremtun i Evry kan bekrefte at forhandlingsresultatets utfall er begrunnet i at den økonomiske situasjonen i Nordic er utfordrende.

- Er dette et signal om at folk bør se seg om etter noe annet?

– Lønnsforhandlinger og resultater av denne skal primært og generelt ivareta en helhet i forhold til å sikre en sunn økonomisk virksomhet. Det er også tilfelle når det gjelder lønnsforhandlingen i Evry Nordic Operations, svarer Bremtun på dette. 

Eirik Børno i Negotia Evry tror det kan være vanskelig å få gjort jobben ordentlig når en situasjon som dette henger over de ansatte. Siden januar i år har det sluttet cirka 150 personer i selskapet, mens det er tatt inn 70 nye. 

– Det er nedbemanninger, lønnsforhandlinger og nedbemanninger igjen. Det er klart at å sitte i slike runder tar på, sier han. 

Han mener det er problematisk at Evry ikke benytter seg av og i større grad utvikler den kompetansen de allerede har på huset.

– Jeg hadde kanskje gjort det annerledes, sier han.