FOKUS PÅ PERSONVERN: EU var først ute med å styrke personvernet for sine innbyggere, men mange andre land og jurisdiksjoner har fulgt etter. Det lager et stort marked, mener analytikerne hos Gartner. (Foto: Sébastien Bertrand (cc-by-2.0))

It-folk mer skeptiske til EØS

I en fersk spørreundersøkelse hos medlemmene i EL og IT vil et flertall erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale.

I starten av april undersøkte El- og IT Forbundet innstillingen til EØS blant et utvalg av medlemmene.

Av 1.267 som svarte på spørsmålet om de ønsket å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale, svarte 43 prosent ja. 18 prosent svarte nei, og hele 39 prosent svarte «vet ikke».

Det gir 70 prosent for en handelsavtale og 30 prosent for fortsatt EØS-avtale.

- Tallene viser først og fremst at det er svært få som ønsker å beholde avtalen når den settes opp mot et alternativ. Det er også viktig å merke seg at andelen som ikke har gjort seg opp en mening er stor. Derfor er det viktig med mer debatt om EØS og hvilke alternativer vi har, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

Den sterke skepsisen har sin basis i utfordringene med sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, hevder Andersen.

- Sosial dumping undergraver arbeidsforholdene og den rettferdige konkurransen mellom bedrifter. Folk ser dette, samtidig som EØS-avtalen i altfor mange tilfeller hindrer økt innsats for et seriøst arbeidsliv. Det gjelder for eksempel i forhold til bemanningsbransjen og faste ansettelser, sier Andersen.

Undersøkelsen ble gjort på epost til 5.000 medlemmer.

El og IT Forbundet er et fagforbund i LO. Medlemmene er fra ikt, energi- og el-installasjonsbedriftene. Totalt er det 38.000 medlemmer i forbundet.

I oppløpet til LO-kongressen i mai har forholdet til EU vært heftig debattert i fagbevegelsen. En undersøkelse blant alle medlemmene i mars viste at 63 prosent ville beholde EØS-avtalen.