FRA TIETO TIL EVRY: Kolbjørn Haar går inn i konsernledergruppen i Evry hvor han skal lede den nye enheten Evry Norway. (Foto: Tieto)

Kolbjørn Haarr skal lede nye Evry Norway

Evry slår sammen forretningsområdene Evry Industries Norway og Evry Regions Norway til Evry Norway. Kolbjørn Haarr er ansatt for å lede den nye enheten.

Publisert Sist oppdatert

Den nye enheten Evry Norway vil til sammen ha cirka fem tusen ansatte og en årlig omsetning på over seks milliarder kroner.  

Industries Norway og Regions Norway blir samlet til et forretningsområde for å forenkle organisasjonen i grensnittet mot kundene, og Kolbjørn Haarr er ansatt for å lede den nye enheten.

Stor respekt

Haarr kommer fra stillingen som administrerende direktør for Tieto Norway, og var også medlem av konsernledelsen i Tieto med ansvar for markedssegmentene Telecom, Media og Energy. Før han startet i Tieto i 2009 hadde han flere posisjoner i HP, og var blant annet direktør for HPs teknologitjenester i Nord-Europa.

Haarr forteller at han er vant til å jobbe mye og hardt, og at han ser frem til å møte nye utfordringer i Norges største it-tjenesteselskap.

– Som Norges største it-miljø er Evry en viktig hjørnesten i norsk it-industri, mener Haarr. Nå ønsker han å sørge for at Evry fortsetter å være konkurransekraftig i Norge, også opp mot internasjonale aktører.

– Etter mange år i it-bransjen kjenner jeg Evry godt fra utsiden, og har stor respekt for selskapets kompetanse og posisjon i markedet. Med ny hovedeier og ny konsernsjef, og med en uttalt ambisjon om et nordisk lederskap, synes jeg dette er en veldig spennende utfordring og mulighet. Jeg er overbevist om at Evry kan nå dette målet, og ser frem til å bidra med å utvikle selskapet videre for å realisere dette, sier Kolbjørn Haarr.

Verdifull ressurs 

Tidligere i år ble det kjent at Haarr ble fritatt fra arbeidsoppgavene sine samme dagen som han informerte om avgangen som direktør i Tieto. Da sa han at "Jeg går ikke fra noe, men til noe".

Haarr kan i dag bekrefte at han har karantenetid i Tieto. Det er derfor uklart når han vil tiltre stillingen i Evry.

– Jeg kan ikke si noe om når jeg begynner, men jeg får en god ferie, kan han fortelle, og fortsetter med å si at han vil gå inn i den nye stillingen med full trøkk.

 Evrys konsernsjef Björn Ivroth har tro på at Haarr vil være et verdifullt tilskudd i ledergruppen. 

– Kolbjørn Haarr har erfaringen og kunnskapen som skal til for å lykkes i etableringen av det nye forretningsområdet, og vil også være en svært verdifull ressurs i konsernledergruppen. I likhet med meg selv kommer Haarr inn med et eksternt perspektiv, og jeg tror på en god mix mellom ekstern og intern erfaring for å realisere de høye ambisjonene vi har satt for Evry, sier konsernsjefen i en pressemelding.