FOR MILJØET: Arve Aasmundseth og Tore Orderløkken i Evry oppfordrer andre til å finne miljøvennlige løsninger for retur av mobiltelefoner. (Foto: Evry)

Evry pålegger medarbeidere å kaste gamle jobbtelefoner

Bare 15 prosent av utrangerte mobiltelefoner i Norge går til resirkulering. Evry lanserer nå en løsning for retur av mobiltelefoner, og oppfordrer andre til å gjøre det samme.

Publisert Sist oppdatert

Evry har i samarbeid med Elretur gjort en undersøkelse som viser at returselskapene bare samler inn om lag 300.000 mobiltelefoner årlig.

Prognoser fra elektronikkbransjen viser at det selges 2,2 millioner mobiltelefoner i 2014. Mer enn 90 prosent er smarttelefoner og et økende antall kjøpes av bedrifter som gir dette til sine ansatte.

Undersøkelser viser at et stort antall utgåtte telefoner samles opp i de tusen hjem, eller på lager hos bedrifter.

Det er en stor fare for at dette etterhvert blir kastet i ordinær søppel, med de uheldige konsekvenser dette har for miljøet, skriver Evry i en pressemelding. Nå har de tatt grep, og lanserer en ny løsning som de mener kan gjøre et stort bidrag for miljøet på dette området.

Nytekning for miljøet

Evry og Elretur går sammen om en ny løsning for trygg og miljøvennlig retur av mobiltelefoner. Elretur ønsker nå å adoptere dette konseptet som en standard for hele bedriftsmarkedet.

Evry utplasserer låsbare returbokser i selskapets lokaler. Her kan medarbeidere kaste gamle mobiltelefoner. Selskapet har pålagt medarbeidere å kaste gamle jobbtelefoner, men medarbeidere oppfordres også til å kaste utrangerte privattelefoner på samme sted. Egne sertifiserte transportører vil tømme boksene, og deretter sørge for sletting av data i henhold til EVRYs sikkerhetsintrukser.

Elektrobutikker og gjenvinningsanlegg har tilbud om gratis retur av telefoner. Utfordringen er at løsningen er lite effektiv. Dessuten er gjenvinningsstasjoner ofte utsatt for innbrudd så mange telefoner kommer på avveie, står det i pressemeldingen fra Evry.

- Dette er en enkel løsning for medarbeidere i Evry, samt deres familiemedlemmer og venner. Samtidig får vi en enda sikrere og mer miljøvennlig løsning som garanterer ombruk av telefonene. Vi oppfordrer andre bedrifter til å lage tilsvarende ordninger slik at en større andel mobiltelefoner samles inn og håndteres på en profesjonell måte. Elretur har bistått oss med å sette miljøarbeidet i system. Vi er nå opptatt av å dele erfaringene våre med andre aktører i vår egen bransje, så vel som kunder og partnere», sier Arve Aasmundseth, HMS og miljøansvarlig i Evry.