ANSVARLIG: Høyesterett i Australia ansvarliggjør australske medieselskaper på Facebook. (Foto: IDGNS)

Australske medier ansvarlig for Facebook-kommentarer

Australias øverste domstol slår fast at landets medier er å regne som utgivere av leserkommentarer på sine Facebook-sider og dermed ansvarlige for dem.

Publisert Sist oppdatert

Høyesterett avviste onsdag en anke fra noen av landets største medier, og rettsavgjørelsen åpner for at mediene kan saksøkes for ærekrenkelse.

Dylan Voller, en tidligere varetektsfange ved et ungdomsfengsel i Northern Territory, tok medieselskapene til retten på grunn av ærekrenkende kommentarer på Facebook-sidene til The Sydney Morning Herald, The Australian, Centralian Advocate, Sky News Australia og The Bolt Report. Men saken stoppet opp som følge av spørsmålet om hvorvidt mediene var å regne som utgivere av kommentarene.

Selskapene la vekt på at de kun administrerer en offentlig Facebook-side der andre kunne publisere kommentarer. De sammenlignet seg med dem som leverer papiret som en avis trykkes på. For å regnes som utgiver må man være kjent med det ærekrenkende innholdet og ha til hensikt å publisere det, argumenterte medieselskapene.

Høyesterett lot seg ikke overbevise og sier selskapenes handlinger «legger til rette, oppfordrer og dermed bidrar til publiseringen av kommentarer» fra Facebook-brukere, noe som gjør dem til utgivere av kommentarene.