NYHETER:

PERSONVERNBRUDD: Meta blir klagd inn av europeiske forbrukerorganisasjoner. (Illustrasjon: Meta.)

Forbrukerrådet klager inn Meta

Forbrukerrådet er en av åtte forbrukerorganisasjoner som klager inn Meta for en rekke brudd på personvernlovgivningen.

Publisert

– Det må settes en endelig stopper for selskapets katt- og mus-lek med europeiske myndigheter, skriver Forbrukerrådet i en pressemelding.

I klagen, som er oversendt til ulike nasjonale datatilsyn, pekes det blant annet på hvordan sosiale medier-giganten bryter med lovpålagte krav om rettferdig behandling, formålsbegrensning og dataminimering.

– Meta har gjentatte ganger forsøkt å tåkelegge hvordan de bryter med brukernes rett til personvern, nå sist med sin «si ja eller betal-modell». Det er på høy tid at europeiske myndigheter setter ned foten for hvordan selskapet opererer, sier fagdirektør Finn Lützow-Holm Myrstad.

Organisasjonene mener at dette i praksis innebærer å tvinge brukere til å betale for eget personvern, da brukere som ikke har noe imot reklame, kan fortsette å bruke de sosiale mediene gratis. Lützow-Holm Myrstad sier videre at selskapets forretningsmodell er i grunnleggende strid med europeisk og norsk lov.

Meta eier blant annet Facebook, Instagram og WhatsApp, tre av verdens største sosiale medier-plattformer. Siden 2018, da EUs personvernforordning (GDPR) trådte i kraft, har det vært en løpende kamp mellom EU og Meta.

– Meta fremstiller personvern som en rettighet vi må betale for. Vi forventer at myndighetene klart og tydelig fastslår at grunnleggende rettigheter verken er til salgs eller noe selskapene kan velge om de vil forholde seg til, sier Myrstad.