VANT KONTRAKT: Vismas løsning er en viktig kanal ut til Norges befolkning, sier Vidar Evensen. (Foto: Visma)

Visma kjøper Giant Leap Technologies

Skal bidra til å styrke Vismas kompetanse innenfor utvikling av mobile applikasjoner og løsninger.

Publisert Sist oppdatert

Giant Leap, en leverandør av løsninger på mobile plattformer, blir nå en del av Visma. Formålet med oppkjøpet skal være å styrke Vismas kapasitet og kompetanse innen utvikling av mobile applikasjoner og løsninger.

Fortsetter som før

– Giant Leap er et spennende selskap som passer veldig godt inn i Visma. Vi ser synergimuligheter inn mot en rekke forskjellige områder og kundesegmenter i Visma, både mot kommuner, statlig og privat sektor. Giant Leap tilfører oss en portefølje av SaaS produkter, samtidig som de også leverer kundetilpassede løsninger til en rekke virksomheter, sier Vidar Evensen, Administrerende direktør i Visma Consulting, i en melding fra selskapet.

Giant Leap har nærmere 60 ansatte, og forventer i 2020 å omsette for ca 120 MNOK med en EBITDA-margin på ca 30%.

Atgeir Takle er daglig leder i Giant Leap Technologies. Han forteller at de vil fortsette som et selvstendig selskap, med samme strategi og organisasjon som før.

– Vi gleder oss til å utforske de mulighetene det å være en del av Visma vil åpne for både oss i Giant Leap men ikke minst også for våre kunder. Vismas sterke kompetanse på mange komplementære fagfelt, solide økonomi og enorme kundemasse vil trolig skape en rekke vekstmuligheter for oss fremover, noe som selvsagt vil være av stor betydning, sier han i meldingen.