HELSEPARTNERE: (f.v.) Elin Melby (Inven2), Ronny Jevard (Sopra Steria), Solfrid Skilbrigt (Sopra Steria), Erik Fosse (OUS), Ole Jakob Elle (OUS), John Berland (Sopra Steria), Ole Kristian Hjelstuen (Inven2) og Kjell Rusti (Sopra Steria). Foto: Sopra Steria
HELSEPARTNERE: (f.v.) Elin Melby (Inven2), Ronny Jevard (Sopra Steria), Solfrid Skilbrigt (Sopra Steria), Erik Fosse (OUS), Ole Jakob Elle (OUS), John Berland (Sopra Steria), Ole Kristian Hjelstuen (Inven2) og Kjell Rusti (Sopra Steria). Foto: Sopra Steria

Sopra Steria og Inven2 med felles satsing på helsehologrammer

Stifter aksjeselskap og satser globalt.

Publisert Sist oppdatert

Invent2, som er innovasjonsselskapet til Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus og alle sykehusene i Helse Sør-Øst, har gått sammen med Sopra Steria om å stifte aksjeselskapet Holocare AS.

Konsortium

Holocare startet som et samarbeid der målet var å få frem bedre visualiseringsløsninger for så mange kliniske anvendelsesområder som mulig ved bruk av mixed reality.

I første omgang er det tre kliniske applikasjoner som inngår i porteføljen til Holocare: Orthonav, en app for planlegging av operasjoner for barn med hoftesykdommer, Truheart, som brukes i forbindelse med operasjoner på barn med medfødt hjertefeil - og Holonav, til bruk ved leverkreftoperasjoner.

Ved hjelp av Microsoft Hololens-briller kan et virtuelt objekt, for eksempel en 3D-modell av en pasients organ, legges oppå pasienten. På denne måten vil kirurgen kunne se det virtuelle organet under operasjonen og potensielt ha større sannsynlighet for en vellykket operasjon. 

Offentlig-privat samarbeid

Ole Kristian Hjelstuen, administrerende direktør i Inven2, mener at de gjennom eierskapet i Holocare kan bidra aktivt i kommersialiseringen av norsk forskning på bedre visualisering gjennom bruk av hologrammer i medisinsk bruk.

– Målet vårt er å etablere disse løsningene i et globalt marked og plassere selskapet som en viktig leverandør i mixed reality-segmentet, sier han i en pressemelding fra Sopra Steria.

Det nye selskapet skal holde til i Forskningsparken, og får John Berland, innovasjonsdirektør i Sopra Steria, som administrerende direktør. Ved stiftelsen verdsettes Holocare til 40 millioner kroner, og Sopra Steria og Inven2 går inn som likeverdige eiere.

Hjelstuen sier samarbeidet mellom Inven2 og Sopra Steria kan sees i sammenheng med den nylig vedtatte stortingsmeldingen om norsk helsenæring, der offentlig-privat samarbeid trekkes frem som et viktig middel for å øke konkurransekraften.

Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria Norge, kaller opprettelsen av det nye aksjeselskapet en viktig milepæl i Sopra Sterias globale innovasjonsutvikling og samarbeid med sykehusene i Helse Sør-Øst. I tillegg peker han på at dette er en suksesshistorie som viser potensialet som ligger i offentlig-private prosjekter.

– Sammen er vi innovative og gjennomføringsdyktige. Takket være et tverrfaglig samarbeid mellom klinikere, teknikere og utviklere får vi gjort ting vi ikke ville klart alene, sier han i meldingen.

Innovasjonsstøtte

Prosjektet har fått innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst, og foruten Oslo universitetssykehus har både Sunnaas og Akershus universitetssykehus deltatt i utviklingssamarbeidet.

I mars blir teknologien gjort tilgjengelig for klinikere og teknikere over hele verden gjennom skyplattformen Microsoft Azure, muliggjort via prosjektet Holocare Cloud finansiert gjennom Brukerstyrt Innovasjonsarena – Norges Forskningsråd (BIA), heter det i meldingen.  

– Jeg kan ikke få fullrost Helse Sør-Øst tilstrekkelig for den støtten de har gitt til dette prosjektet. Uten innovasjonsmidlene de skjøt inn mens prosjektet fremdeles var i en tidlig fase, ville ikke Holocare AS eksistert i dag. Nå håper jeg Holocare AS kan etablere seg som verdensledende innen holografisk avbildning i helse, sier Rusti.