VALGETS KVAL: De ulike helseforetakene tar i hovedsak sine egne teknologivalg. Det øker den totale kompleksiteten – og med det risikoen.
VALGETS KVAL: De ulike helseforetakene tar i hovedsak sine egne teknologivalg. Det øker den totale kompleksiteten – og med det risikoen.  

It med høy risiko

LEDER: Danskene ga opp, men Helse Midt-Norge gir seg ikke. Kan det gå bra?

Publisert Sist oppdatert

Norske Dips har lang erfaring med å levere it-systemer til det norske helsevesenet. Derfor skapte det oppstuss i ehelse-kretser da Helse Midt-Norge gikk til USA for å anskaffe en ny ehelseplattform – det vil si selve infrastrukturen som skal gjøre Stortingets visjon om "én innbygger, én journal" til virkelighet. Prosjektet er priset til stive 2,7 milliarder kroner og skal etter planen være ferdig en gang i 2022.

Leverandøren er altså amerikanske Epic System, noe som gjør Helse Midt-Norges valg ekstra pikant. Epic har nemlig levert en lignende løsning til "Sunhedsportalen" i Danmark, som danskene i fjor valgte å vrake med en så simpel begrunnelse som at den ikke var brukbar.

Som vi skriver i siste utgave av CW kan danskenes fiasko skyldes andre faktorer enn bare dårlig teknologivalg. Opplæring og organisering er like viktige faktorer når det skal gjøres omveltende systemendringer. Kanskje er Helse Midt-Norge gode på det ... Mens vi venter på svaret kan det heller sies noe om organiseringen av helsevesenet, og hvordan den øker både risikoen og kostnadene i sektorens digitaliseringsarbeid.

Foretaksmodellen ble i sin tid designet for at Stortinget skulle slippe stadige fylkeskommunale rop om større helsebevilgninger. Ved å innføre regioner med egne juridisk autonome foretak, ble det opp til de individuelle styrene å sørge for aktivitet og drift innenfor fastsatte økonomiske rammer. Som en konsekvens er det få som i dag som bryr seg om hva som er best for det samlede norske helsevesenet. Så også på digitaliseringsfronten – de ulike regionene tar sine teknologivalg ut fra lokale behov og innfall, så blir det statens oppgave å sy disse sammen til en felles infrastruktur. Der er fristende å si "lykke til!"

Fra vår side synes det åpenbart at arbeidet med noe så grunnleggende som digital infrastruktur i helsevesenet burde vært en nasjonal fellesinvestering på tvers av helseregionene. Og i et næringspolitisk perspektiv burde dette vært gjort i samarbeid med Dips. Slik kunne vi også ha skapt en ny, stor eksportnæring for landet.