UTFORDRINGER: Vi blir flere og eldre, men mangler helsepersonell. Fredag la helseminister Bent Høie frem en ny nasjonal helse- og sykehusplan, som skal gi en retning for hvordan vi møter utfordringene. (Foto: Regjeringen)
UTFORDRINGER: Vi blir flere og eldre, men mangler helsepersonell. Fredag la helseminister Bent Høie frem en ny nasjonal helse- og sykehusplan, som skal gi en retning for hvordan vi møter utfordringene. (Foto: Regjeringen)

Vil bruke teknologi for å møte utfordringene i helsetjenesten

Nye tiltak i ny nasjonal helse- og sykehusplan.

Publisert Sist oppdatert

- Skal vi bygge pasientens helsetjeneste forutsetter det at pasientene deltar aktivt i egen behandling, at vi utnytter mulighetene teknologien gir, bruker kompetansen hos de ansatte best mulig og løser oppgavene så effektivt som mulig. I den nye planen beskriver vi konkret hvordan vi skal jobbe for å møte utfordringene fremover. Det sa helseminister Bent Høie i en pressemelding fredag, etter at den nye helse- og sykehusplanen ble lagt frem.

Helseministeren peker på fem hovedutfordringer, og hvordan vi kan møte disse i den nye nasjonale helse- og sykehusplanen. Blant annet mener Høie at teknologi er en viktig brikke i et skifte i måten pasientbehandlinger tilbys.

– For mange pasienter kan det være belastende å reise til sykehuset for å få behandling, sier han, og fortsetter:

–Det utadvendte sykehuset skal møte pasientene der de bor, og samarbeide tettere med kommunen og andre sykehus. Teknologi er et viktig verktøy for disse arbeidsmetodene.

I en kortversjon av nasjonal helse- og sykehusplan med oversikt over tiltak til hvert tema står det blant annet at regjeringen vil at helsedata i større grad enn i dag skal kunne deles for å utvikle bedre helsehjelp, og at de ønsker å videreføre arbeidet med å legge til rette for persontilpasset medisin.

Her står det også at de viktigste digitaliseringstiltakene i planperioden blant annet er å innføre nye standarder for henvisning og helsefaglig dialog, samt foreslå ny e-helselov.