IKKE SÅ LETT: Ifølge One Identitys nye undersøkelse var det kun en tredjedel av respondentene som mente at overgangen til hjemmekontor gikk smidig. (Foto: Anchiy/ Getty Images)
IKKE SÅ LETT: Ifølge One Identitys nye undersøkelse var det kun en tredjedel av respondentene som mente at overgangen til hjemmekontor gikk smidig. (Foto: Anchiy/ Getty Images)

Forandringer i arbeidslivet knyttet til covid-19 skaper usikkert it-sikkerhetsmiljø

I en ny undersøkelse ser One Identity på effektene av et Covid-19-styrt arbeidsmiljø.

Publisert Sist oppdatert

Den nye, globale undersøkelsen fra One Identity tar utgangspunkt i det faktum at 99 prosent av respondentene svarer at deres organisasjon gikk over til å bruke hjemmekontor som en direkte følge av covid-19.

Bare en tredjedel av disse svarer at overgangen gikk «smidig». Det skriver selskapet i en pressemelding.

Drøyt seks av ti respondenter oppgir at organisasjonens skyinfrastruktur spiller en mer sentral rolle i dag enn for ett år siden – og 31 prosent mener at det fullt og helt skyldes covid-19-situasjonen. Skyen har blitt en nødvendighet i vår nye måte å jobbe på, og skyen bidrar også til økt fleksibilitet for de ansatte, heter det i meldingen.

 – Skyen har vært løsningen for mange organisasjoner da it-avdelingene plutselig måtte omstille seg for å muliggjøre arbeid utenfor kontoret. Undersøkelsen viser at 57 prosent av selskapene i Skandinavia har økt sine investeringer i skytjenester i løpet av året, sier Elisabeth Ström Gullberg, nordisk sjef i One Identity.

Ikke forberedt

I undersøkelsen svarer kun 45 prosent at de er tilstrekkelig forberedt til de nødvendige it-endringene som må skje når de ansatte etter hvert går tilbake til å jobbe fra kontoret igjen. Samtidig uttrykker to tredjedeler av de spurte at de føler større tillit til sine systemer for identitetshåndtering etter de endringene som covid-19 har ført med seg, eller i visse tilfeller snarere har tvunget frem.

– Pandemien reduserte ikke behovet for å være produktiv, og det endret heller ikke kravene til etterlevelse av regler som mange bedrifter står overfor. It- og sikkerhetsteam har riktignok hatt stor nytte av investeringene som er gjort i skyen, men undersøkelsen viser at de fleste fortsatt sliter med utfordringene som det nye arbeidsmiljøet byr på. Fra samtaler med kunder og partnere i Norden ser vi at utfordringene har en tendens til å bli større i takt med at de ansatte tilpasser seg den nye virkeligheten, og til en viss grad også tar seg større friheter, sier Ström Gullberg i meldingen.

Undersøkelsen er gjennomført av Dimensional Research på oppdrag av One Identity, og er basert på 1216 spurte it-sikkerhetsledere mellom 20. august og 3. september i år.