PRIVAT OG OFFENTLIG: Nikolai Astrup ønsker å få innspill til hvordan Norge kan utnytte kraften i kunstig intelligens, både i næringslivet og i offentlig sektor. (Foto: Stig Øyvann)
PRIVAT OG OFFENTLIG: Nikolai Astrup ønsker å få innspill til hvordan Norge kan utnytte kraften i kunstig intelligens, både i næringslivet og i offentlig sektor. (Foto: Stig Øyvann)

Ber om innspill til AI-strategi

Digitaliseringsministeren frir til næringen: Håper flere vil gi innspill til regjeringens arbeid med en nasjonal strategi for kunstig intelligengs.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg har allerede møtt mange spennende miljøer og virksomheter som har gitt verdfulle bidrag, men håper enda flere vil gi innspill til dette viktige arbeidet, sier Nikolai Astrup.

I en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet fisker altså digitaliseringsministeren etter innspill til regjeringens arbeid med en nasjonal strategi for kunstig intelligens.

Les også: Lager strategi for kunstig intelligens

Forskningsrådet?

Informasjon om arbeidet så langt, hvordan Norge samarbeider med internasjonale aktører på feltet og innspill som allerede har kommet inn, er samlet på nettsiden regjeringen.no/KI-strategi. Så langt har det kommet inn innspill fra fem aktører, blant annet IKT-Norge og Abelia.

IKT-Norge mener blant annet at en felles strategi må være kunnskaps- og forskningsdrevet, og sikre grunnlag for næringsutvikling og vekst, og omhandle næringsperspektivet, forskning, etikk og sikkerhet. Interesseorganisasjonen er også opptatt av at oppdraget med å utarbeide strategien havner i de rette hender: "Tilgang på data, deling av data og kunstig intelligens er gjensidig avhengig av hverandre for å utløse De anbefaler sterkt at sekretariatet for en slik strategi tillegges en partsnøytral aktør uten eierinteresser. Dersom departementet ikke skal lede dette er vår klare anbefaling at Forskningsrådet får ansvar for dette i en bredt sammensatt prosess som knytter forskning, innovasjon og næring.", skriver IKT-Norge i sitt innspill.

Utnytte kraften

Departementet vil bruke tiden frem mot sommeren 2019 på å innhente innspill fra næringsliv, akademia og organisasjoner. 

– Kunstig intelligens vil gi oss mulighet til å løse oppgavene våre på helt nye måter. Samtidig reiser kunstig intelligens en rekke problemstillinger knyttet til etikk og personvern. Jeg ønsker å få innspill til hvordan Norge kan utnytte kraften i kunstig intelligens, både i næringslivet og i offentlig sektor, sier Astrup i meldingen.