PANELET: (Fra venstre) Ragnvald Sannes fra BI, Viveca Liodden i Skattedirektoratet, Kirsti Kierulf fra Evry, Magne Jørgensen fra Simula og Simen Fure Jørgensen fra Iterate var samlet i sofaen for å diskutere problemstillingene rundt offentlige it-prosjekter. (Foto: Stine Marie Hagen)
PANELET: (Fra venstre) Ragnvald Sannes fra BI, Viveca Liodden i Skattedirektoratet, Kirsti Kierulf fra Evry, Magne Jørgensen fra Simula og Simen Fure Jørgensen fra Iterate var samlet i sofaen for å diskutere problemstillingene rundt offentlige it-prosjekter. (Foto: Stine Marie Hagen)

Suksesskriterier på agendaen

Ikt-Norge samlet flere it-hoder for å få svar på hva som skal til for å kunne lykkes med offentlige ikt-prosjekter. 

Publisert Sist oppdatert

I forbindelse regjeringens utvikling av en ny stortingsmelding om ikt-politikk, inviterte Ikt-Norge og Kommunal- og moderniseringsdepartementet til workshop. De ville gi flere kloke hoder fra ikt-næringen muligheten til å komme med sine innspill.

Tirsdag var det store spørsmålet hva som skal til for å lykkes med digitaliseringsprosjekter. Ikt-Norge har kommet frem til at om lag en fjerdedel av offentlige ikt-prosjekter mislykkes. Nå vil de vite hvor alvorlig situasjonen er, og hva som kan gjøres for å lykkes.

Ærlig diskusjon

– Vi trenger en ærlig diskusjon for å finne ut av hva som er problemet, og for å forebygge problemene som har vært. Vi bør unngå å bli kalt inn til kontrollkomiteen hvert eneste år, sa konferansier Roger Schjerva, sjefsøkonom i Ikt-Norge, fra scenen. 

Magne Jørgensen fra Simula, Ragnvald Sannes, førstelektor ved BI, Viveca Liodden som er prosjektleder for Edag-prosjektet i Skattedirektoratet, Simen Fure Jørgensen fra Iterate og Kirsti Kierulf som er vice president i Evry hadde tatt turen til Kulturhuset i Oslo sentrum for å ta del i diskusjonen, og for å komme med sine synspunkter og tips. 

Paul Chaffey var invitert for å summere opp og holde en avsluttende konklusjon, men han måtte forlate lokalene før tiden ettersom han fikk en ild-telefon fra statsråden.

Smidig

Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) utfører årlig en innbyggerundersøkelse der de kartlegger innbyggernes opplevelser av offentlige tjenester. Ifølge denne undersøkelsen er Skatteetaten en av nett-tjenestene som innbyggerne er mest fornøyd med. 

Viveca Liodden er prosjektleder for Edag-prosjektet i Skatteetaten, og delte velvillig bort noen gode tips.

– I skatteetaten har vi ofte 50 prosjekter gående på en gang, sa hun, og pekte på at de i Skatteetaten bruker smidig utvikling. Prioritering, og risikostyring har vært en del av suksessfaktoren. I forbindelse med Edag-prosjektet gjorde de tidlige brukertester og så på andre for å lære. 

Ledelse og kompetanse

–Vi har kommet et stykke videre på å få noen svar, sa Schjerva i etterkant av seminaret. 

Han mener at det absolutt finnes svar på hva som skal til for å lykkes med offentlige digitaliseringsprosjekter, og er enig med konklusjonen fra paneldeltakerne.

En fellesnevner blant flere av talerne var at ledelse, kompetanse og kontinuerlig utvikling er viktig. Flere var også inne på at man bør dele opp prosjektene og å ha en god plan for å evaluere gevinstene. 

Schjerva mener at innkjøper må skjønne hva de trenger og hva de trenger det til, at ledelsen må nyttegjøre seg av organisasjonen, og at et prosjekt må deles opp og ikke ta for lang tid. Tar det for lang tid før man finner en løsning, kan det fort foreldes, mener han. 

– Når man finner oppskriften må man prate om den ofte, sier Schjerva, og mener at neste steg bør være å få suksesskriteriene til å stå på agendaen.