BEKYMRET: Heidi Austlid i IKT Norge sier det er urovekkende at en av fire mener digitaliseringen ikke gir økt konkurransekraft. FOTO: IKT Norge

Fire av ti norske bedrifter prioriterer ikke digitalisering

–Urovekkende, sier Heidi Austlid i IKT Norge.

Publisert Sist oppdatert

Undersøkelsen Visma Digital Index 2019 er basert på en spørreundersøkelse blant over 900 beslutningstakere i norske bedrifter, der alle er kunder av Visma. 60 prosent av bedriftene sier at digitalisering kan bidra til økt konkurransekraft, men likevel svarer 25 % av respondentene at digitalisering i liten eller ingen grad vil være avgjørende for å styrke konkurransekraften de neste 3-5 årene. Det bekymrer IKT-Norge-sjefen.

Bekymret

– Det er urovekkende at så mange som 1 av 4 mener digitalisering i liten eller ingen grad vil bidra til økt konkurransekraft i en tid hvor norsk næringsliv må omstille seg for å møte økende konkurranse fra utlandet, sier administrerende direktør i IKT-Norge, Heidi Austlid.

Austlid er overbevist om at det foreligger et stort potensial til å skape konkurransefortrinn gjennom teknologi.

– Ledere som ikke evner å se mulighetene med digitalisering risikerer å bli digitale sinker og at bedriften blir akterutseilt fortere enn de selv aner.

Digitaliseringsgraden øker

Visma Digital Index gjennomføres for tredje år på rad, og det positive for norske bedrifter er at digitaliseringsgraden øker fra 47 prosent i 2018 til 54 prosent i 2019. Digitaliseringsgraden baserer seg på i hvilket omfang norske bedrifter har digitalisert 13 sentrale økonomiske og administrative prosesser. I tillegg har undersøkelsen kartlagt rammer og forutsetninger for digitalisering som blant annet hindringer, drivere, kompetansebehov og konkurransekraft.

Hovedfunnene fra undersøkelsen er todelt: Norske bedrifter digitaliserer stadig flere prosesser, dog ikke fort nok og utfordringene er mange.

– Digitalisering handler om hvordan vi kan jobbe smartere ved å endre, forenkle og automatisere måten vi jobber på gjennom bruk av teknologi. Men først og fremst så handler det om hvordan vi gjennom å forene hjerte og hjerne kan skape et bedre samfunn. Det er mennesker som får de riktige endringene til å skje – ikke teknologi, sier Erlend Sogn, administrerende direktør i Visma Software.