FLERKOMMUNIKASJON: Slik ser Ericsson for seg arbeidsdelingen og funksjonene med 5G på plass. Illustrasjon: Ericsson

5G et redskap for smarte byer

Ericsson satser målrettet på å utnytte 5G i blant annet utviklingen av smarte og bærekraftige byer. Selskapet innleder nå samarbeid med flere ledende forskningsmiljøer.

Publisert Sist oppdatert

Ericsson inngår samarbeid om 5G-forskning med de prestisjetunge universitetene Kings College London og Technische Universität Dresden (TU Dresden). Sammen skal de fokusere på både tekniske implikasjoner og samfunnsmessige utfordringer ved implementering av neste generasjons kommunikasjonsteknologi.

Samarbeidet vil bygge på andre ledende, europeiske forsknings- og utdannelsesinstitusjoners samarbeid innen 5G, som f.eks. Royal Institute of Technology, Chalmers tekniske høyskole og universitetet i Lund.

Viktig for smarte byer

5G-nett vil åpne for et bredt spekter av bruksområder, for eksempel i form av videreutviklede mobile bredbåndstjenester, M2M-kommunikasjon og mediedistribusjon. Dette er tjenester med svært ulike krav til nettytelsen.

Teknologien vil egne seg spesielt godt på kortrekkende høye frekvenser i byene. Det er forventet at 5G vil bli en konkurrent til wifi-nett for utviklingen av Tingens Internett og smarte byer.

Vil fornye Europa

- Samarbeidet med Kings College og TU Dresden vil akselerere fremdriften rundt smarte byer, tingenes internett og videreutvikling av bransjer, drevet frem av 5G i Storbritannia og Tysklandsier Valter D’Avino, Head of Region Western and Central Europe i Ericsson i en pressemelding.

- Dette understreker Ericssons løpende engasjement med å fornye Europa og utvikle 5G med relevante partnere som grunnlag for et oppkoblet samfunn og en digitalisert økonomi de neste tiårene.

Ericsson leder også EU-prosjektet METIS (Mobile and wireless communications Enablers for Twenty-twenty (2020) Information Society), og har vært en pådriver for 5G PPP (5G Infrastructure Public-Private Partnership), der leverandører, operatører og aktører fra ulike bransjer jobber sammen.

Kommersiell utrulling av 5G forventes å starte i 2020. Ericsson tror det vil være opp til 50 milliarder tilkoblede enheter i verden, hovedsakelig innen M2M-kommunikasjon.

Dette kalles av IDC og Gartner for Tingenes Internett. Anslagene varierer med mellom 20 og 50+ milliarder enheter om fem år.