RYFAST: Til sammen er det gått med over 150 kilometer datakabler i tunnelprosjektet.
Bilde: Statens Vegvesen
RYFAST: Til sammen er det gått med over 150 kilometer datakabler i tunnelprosjektet. Bilde: Statens Vegvesen

Jørgen Holmefjord har levert kablingen i Ryfast

Prestisjeprosjektet i Rogaland utstyrt med avansert kabling.

Publisert Sist oppdatert

Ryfast består av tre tunneler som binder sammen Ryfylke og Nord-Jæren. Mye oppmerksomhet har særlig tunnelen som går fra Stavanger til Strand og er den lengste og dypeste undersjøiske tunnelen i verden. Den er 14,3 kilometer lang og det dypeste punktet ligger 292 meter under havet.

Holmefjord har levert 51 000 meter med strålekabel og nødnett og dab-dekning, og over 100 000 meter med kategorikabel for kamera og elektroniske skiltsystemer.

Tommy P. Storstein, daglig leder i Jørgen Holmefjord sier:

– Til tross for at Ryfast har blitt delt inn i ulike delprosjekter med ulike anbudsrunder, så har det vist seg at våre løsninger er konkurransedyktige. For hvert delprosjekt har vi endt opp med å tilby de samme løsningene i hver av tunnelene selv om vi har hatt ulike kontraktspartnere i de ulike delprosjektene. Dette gir oss en trygghet om at vi har klart å optimalisere bærekraftige løsninger.