VR: Slik ser løsningen til Innlandet kommune ut. Prosjektet Phusicos VR bruker VR-briller til å vise hvordan bærekraftige løsninger kan jobbe med naturen. (Foto: Phusicos VR)

Innlandet i front på bærekraft med virtuell virkelighet

Innlandet fylkeskommune bruker virtuell virkelighet til å jobbe med naturen istedenfor mot den.

Publisert Sist oppdatert

Ekstremnedbør fører med seg store skader. Det vil Innlandet fylkeskommune gjøre noe med – med virtuell virkelighet (VR).

Et innovasjonsprosjekt i Innlandet fylkeskommune – Phusicos VR – vil ta i bruk VR for å fremme naturbaserte løsninger hos beslutningstakere og entreprenører.

NATUR: Turid Wulff Knutsen i Innlandet fylkeskommune mener det er bedre å jobbe med naturen enn mot den. (Foto: Phusicos VR)

– Vi har prøvd å temme naturen i århundrer, gjerne med blandet resultat. Ofte er det bedre å jobbe med naturen enn mot den. På den måten kan vi sikre innbyggere og infrastruktur uten at det går på bekostning av bio- og artsmangfold, sier prosjektansvarlig for Phusicos-VR, Turid Wulff Knutsen i Innlandet fylkeskommune, i en pressemelding.

Innsikt i grønne løsninger

Phusicos VR er del av det europeiske forsknings- og innovasjonsprosjektet Phusicos, som ledes av Norges Geotekniske Institutt (NGI). Målet med Phusicos er å demonstrere bruk av naturbaserte løsninger for å håndtere klimarelaterte geofarer.

VR-delen av prosjektet involverer foruten NGI og Innlandet også Norges grønne fagskole - Vea, og konsulentselskapet Sopra Steria.

– Utgangspunktet i prosjektet var at vi ville gi politikere og byggenæringen innsikt i hvordan grønne løsninger kan være et alternativ til tradisjonelle ingeniørløsninger med dambygging og omlagte elveløp, sier Wulff Knutsen.

Fra Gudbrandsdalen til Pyreneene

Løsningen ser på utfordringer knyttet til ras og flom i den langstrakte Gudbrandsdalen. Her har det vært flom både i 1995, 2011 og 2013, med omfattende skader. Plattformen inneholder også naturbaserte løsninger fra Serchio-vassdraget i Italia og fjellkjeden Pyreneene i Frankrike og Spania.

SNØSKRED: Blant scenarioene som kan utforskes i VR-løsningen er blant annet snøskred. (Foto: Phusicos VR)

– Ved hjelp av VR-briller kan brukerne få et nøyaktig inntrykk av hvordan disse løsningene fungerer i praksis, noe som ville vært vanskelig å få til gjennom et webinar. VR gir også en mye sterkere opplevelse enn mer tradisjonelle løsninger gjør. Man blir mer engasjert og husker mer i etterkant, sier Jelmer Verhoog, leder for VR i Sopra Steria.

– Å bruke VR-teknologi for å formidle naturbaserte løsninger er svært innovativt og vekker oppsikt i forskningsmiljøer ut over Europa, sier James Strout, innovasjonsleder for Phusicos-prosjektet hos NGI.

Stadig mer aktuelt

Nå er målet at løsningen blir brukt så mye som mulig, både i Norge og resten av Europa.

– Naturbaserte løsninger, i likhet med virtuell virkelighet, tilhører fremtiden. Klimaendringer øker behovet for blant annet ras- og flomsikring. Forhåpentligvis kan løsningen vår bidra til at disse tiltakende blir minst mulig inngripende for flora og fauna, sier Turid Wulff Knutsen i Innlandet fylkeskommune.