ØNSKER ØKT INNOVASJON: Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup satser på samarbeid med oppstartsbedrifter, og håper det vil bidra til økt innovasjon i offentlig sektor. (Foto: Stine Marie Hagen)

Håper nytt rammeverk vil forene offentlig sektor og startups

Nikolai Astrup har lansert eget rammeverk for «oppstartsvennlige» anskaffelser.

Publisert Sist oppdatert

– Skal vi nå klimamålene samtidig som vi i fremtiden vil møte endret demografi, reduserte inntekter fra oljeutvinning og økte forventninger fra befolkningen, er vi helt nødt til å innovere offentlig sektor.

Det sa kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, da han i forrige uke lanserte Startoff.

Startoff er et rammeverk som skal koble innkjøpere fra offentlig sektor og oppstartsselskaper sammen, og følge partene gjennom hele innkjøpsprosessen. 

Kjernen i programmet vil være at offentlige virksomheter formulerer utfordringer og behov som oppstartsmiljøer og andre innovative aktører kan utarbeide løsninger på. Programmet skal gi veiledning i offentlige anskaffelser, og hjelpe oppstartsbedriftene i overgangen fra eksperimentering og utprøving til en eventuell anskaffelse. 

Oppstår det utfordringer, skal Startoff bidra med å finne løsninger.

Astrup håper at dette vil bidra til enklere samarbeid og bidra til økt innovasjon i offentlig sektor.

Må bli brukt!

Det er et team fra Sopra Steria som har bistått med rådgivning i prosessen med å utvikle rammeverket. Teamet har tatt utfordringer det offentlige ønsker å få løst, og bidratt med system for å validere løsningsforslag fra oppstartsbedrifter. 

 – Startoff kan hjelpe både offentlig sektor og oppstartsbedrifter, men det avhenger av at det offentlige faktisk bruker Startoff, sier Tobias Studer Andersson som er leder for Sopra Steria Scale up i Skandinavia. 

I en pressemelding fra Sopra Steria ytrer han bekymring over at mange offentlige virksomheter kan finne det enklere å samarbeide med veletablerte større leverandører, og at oppstartsbedrifter dermed ikke får et stort nok marked i Norge for sine løsninger. Dermed kan muligheter for innovasjon kan gå tapt.

 – Startoff kan bety starten på en innovasjonsbølge i offentlig sektor, samtidig som vi gjerne får flere levedyktige oppstartsbedrifter i fremtiden. Det er positive nyheter for det norske samfunnet som helhet, hevder Studer Andersson.