INNSYN: Skattedirektør Hans Christian Holte mener det er en styrke at journalister, og alle andre, har innsyn og kan følge med på bruken av fellesskapets penger i kompensasjonsordningen. (Arkivfoto)
INNSYN: Skattedirektør Hans Christian Holte mener det er en styrke at journalister, og alle andre, har innsyn og kan følge med på bruken av fellesskapets penger i kompensasjonsordningen. (Arkivfoto)

Innsynsløsningen for kompensasjonsordningen er klar

Er åpen for alle.

Publisert Sist oppdatert

I midten av april åpnet portalen for kompensasjonsordningen for næringslivet. Nå er også innsynsløsningen klar, og åpen for alle. 

Innsynsløsningen vil gi offentligheten mulighet til å følge med på bruken av fellesskapets penger i kompensasjonsordningen.

– Det er en styrke for hele ordningen at journalister, forskere og andre har innsyn i at ordningen forvaltes i tråd med regelverket. En slik praksis har likhetstrekk med den åpenhet som vi praktiserer i forbindelse med offentliggjøringen av skattelistene, sier skattedirektør Hans Christian Holte, i en pressemelding fra finansdepartementet.

Det er Skatteetaten som har fått oppdraget med å forvalte kompensasjonsordningen. Innsynsløsningen skal ligge på Skatteetatens nettsider under adressen kompensasjonsordning.no/innsyn. Den blir oppdatert kl. 09.00 hver dag, også i helgene, heter det i meldingen. 

Kan lastes ned

Innsynsløsningen har funksjonalitet for nedlastning av data i ulike filformater (CSV og JSON). Både komplette datasett og spesifiserte uttrekk skal kunne lastes ned, eksempelvis avgrenset gjennom bruk av næringskode eller fylke, skriver finansdepartementet.

– På rekordtid fikk vi på plass kompensasjonsordningen som skal redde norske arbeidsplasser og bedrifter. Nå er jeg er veldig glad for at vi også kan lansere en innsynsløsning med omfattende og lett tilgjengelig informasjon. Denne åpenheten er viktig for legitimiteten til hele kompensasjonsordningen, sier finansminister Jan Tore Sanner, i meldingen.