SATSER PÅ TOG: Ny teknologi skal få togene i rute og forskning skal mangedobles. (Foto: Samferdselsdepartementet/TLM)

Ny teknologi skal drive den nasjonale transportplanen

Dobling av forskningsmidler fra 2021 skal trappe opp satsingen på sektorovergripende forskning og innovasjon.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen ønsker å satse på mer forskning og innovasjon for at nasjonal transportplan skal nyte godt av fremtidens teknologi. For første seksårsperiode prioriteres 720 millioner kroner til ordninger som legger til rette for forskning og innovasjon, 450 millioner kroner til utviklingen av fossilfrie anleggsplasser og 10.5 milliarder kroner til innføringen av et moderne signalsystem for jernbanen.

– Selvkjørende og utslippsfrie biler, intelligente transportsystemer og hydrogenferjer er eksempler på teknologi som kan gi nye muligheter for en mer effektiv, sikker og miljøvennlig transport, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I planen legges det også opp til ambisiøse teknologisatsinger hos transportetatene og selskapene. De skal ta i bruk nye teknologiske løsninger for å løse utfordringer til det beste for både reisende og godset som skal fram.

– Norge kan bli en teknologivinner hvis vi jobber målrettet for løse transportpolitiske utfordringer ved å se mulighetene som ligger i ny teknologi og innovasjon. Det ligger også muligheter for at det kan bidra til at det skapes nye arbeidsplasser og verdiskaping ved å være offensive i det teknologiske skiftet, sier Hareide.

Mindre regelverk og forsinkelser

Hareide sier også i en melding fra regjeringen at regelverk skal oppdateres slik at de ikke blir en barriere for innovasjon. Han ønsker et regelverk som lar Norge være tidlig ute med utprøving og bruk av ny teknologi; selvkjørende busser og droner som leverer varer nevnes i første rekke.

Regjeringen følger også opp innføringen av ERTMS, et felleseuropeisk digitalt signal- og sikringssystem som skal installeres på hele jernbanenettet i Norge fram til midten av 2030-tallet, står det i meldingen. Det er prioritert 10,5 milliarder til innføringen av det digitale signalsystemet i første seksårsperiode. For planperioden skal om lag 20 milliarder kroner prioriteres til ERTMS.

– Mange av oss har opplevd å stå på perrongen og vente på et tog som har blitt forsinket som følge av signalfeil. Vi har ambisjoner om å redusere antall forsinkelser og gi bedre og raskere informasjon til reisende, sier Hareide.

Fossilfrie anleggsplasser

I meldingen står det også at regjeringen ønsker å legge til rette for at utbyggingen av infrastruktur blir mest mulig fossilfri innen 2025. I dag kan klimavennlige anleggsmaskiner koste om lag tre ganger så mye som en dieseldreven maskin.

– Det skjer mye spennende innenfor for anleggsbransjen. Nå vil regjeringen, med transportvirksomhetene i spissen, få fart på omstillingen ved å gjøre anleggsarbeidet i transportsektoren mest mulig fossilfritt. Derfor prioriterer vi 75 millioner kroner per år til å sette i gang pilotprosjekter, sier Hareide.