SENSORER: Ved hjelp av sensorer og avansert programvare skal vedlikeholdet av infrastrukturen på norske veier forbedres. (Foto: Wikipedia)
SENSORER: Ved hjelp av sensorer og avansert programvare skal vedlikeholdet av infrastrukturen på norske veier forbedres. (Foto: Wikipedia)

Sensorteknologi blir viktig for utvikling av norske veier

Driften av norske veier skal bli proaktiv ved hjelp av sensorteknologi og maskin-til-maskin kommunikasjon.

Publisert Sist oppdatert

I dag er registreringen av feil i infrastrukturen på norske veier i stor grad konsentret rundt mennesker. Det er mennesker som finner feilene og rapporterer dem til andre mennesker som behandler problemet videre. Dette er en rimelig tungrodd og lite effektiv måte å håndtere denne typen feil på. Ikke bare det, det er også en metodikk som ikke enkelt registrerer at feil eller fatalslitasje er i ferd med å utvikles. Selskapet Nye Veier ønsker å endre på dette ved hjelp av sensorteknologi.

Ved implementering av sensorer i infrastrukturen kan man i langt større grad automatisere overvåking av viktige elementer og også være proaktiv av driften av dem. Dette betyr i praksis at man kan registrere feil før de oppstår og dermed planlegge og utføre vedlikehold og utskiftinger før det oppstår et sammenbrudd.

Selskapet Nye Veier kombinerer sensorteknologien med bruk av avansert programvare, og på denne måten blir feil eller slitasje rapportert inn til et asset management system som så planlegger vedlikehold eller utskiftinger før problemet oppstår. 

Seminar

Allerede torsdag denne uken arrangerer Nye Veier et seminar hos StartupLab i Forskningsparken i Oslo. Her vil det presenteres flere oppstartsbedrifter som arbeider med utvikling av denne typen teknologi.