NY EKSPERT: For å styrke området «Governance, Risk and Compliance» (GRC), har Orange Cyberdefense ansatt Snorre Strømsborg Duun som Senior GRC konsulent. (Foto: Krafftwork)
NY EKSPERT: For å styrke området «Governance, Risk and Compliance» (GRC), har Orange Cyberdefense ansatt Snorre Strømsborg Duun som Senior GRC konsulent. (Foto: Krafftwork)

Ansetter ny ekspert innen sikkerhet- og sårbarhetsvurdering

NYTT OM NAVN: Snorre Strømsborg Duun blir Senior GRC-konsulent i Orange Cyberdefense.

Publisert Sist oppdatert

Snorre Strømsborg Duun har mange års erfaring fra blant annet Sykehuspartner og Bærum kommune, hvor han har jobbet som spesialrådgiver innenfor tjenesteområdene informasjonssikkerhet og personvern. I tillegg har Snorre bachelorgrad i «Anvendt datateknologi» fra Høgskolen i Oslo og Akershus og «Master of Science (MSc) in Management of Information Technology» fra Coventry University.

Nå er han ansatt som Senior GRC-konsulent i Orange Cyberdefense. Her vil han jobbe med styring av digitale prosesser, sikkerhetsledelse, risikostyring og -strategi, samt etterlevelse av personvern- og sikkerhetskrav for kunder både i privat og offentlig sektor. Fra tidligere har han god erfaring fra oppgaver relatert til risiko- og sårbarhetsvurderinger, vurdering av personvernkonsekvenser, avviks- og hendelseshåndtering, så vel som opplæring og bevisstgjøring. Det skriver Orange Cyberdefence i en pressemelding.

– Samfunnet blir stadig mer avhengig av teknologi. Hvordan denne teknologien spiller sammen med virksomheter og enkeltmenneskers hverdag opptar meg. Jeg trives best når jeg får løse problemstillinger knyttet til hvordan man kan utnytte teknologi for å skape verdi uten å ta unødig risiko. God styring og kontroll skal ikke bare være noe man etablerer på grunn av regulatoriske krav, men bør være en del av forventet kvalitet i virksomheten. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene og bygge kontroll- og compliance systemer for våre kunder, og bistå de i å jobbe systematisk med compliance kultur. Bedrifter som klarer å skape en slik grunnmur vil ha et konkurransefortrinn, sier Snorre Strømsborg Duun i meldingen.

– GRC er et område som blir stadig viktigere for enhver virksomhet uavhengig av bransje og størrelse. GRC skal bidra til virksomhetens måloppnåelse, og ikke være en begrensende faktor. Å oppnå dette er målet med GRC forutsetter dyktige ressurser som klarer å løfte fagområdet til et tema for toppledelsen. Med Snorre på laget får vi en dyktig fagperson med betydelig konsulenterfaring, og han får en viktig rolle i å støtte våre kunders ledelse i implementering av god styring og kontroll, sier Thomas Kronen, Norgessjef i Orange Cyberdefense.