PANDEMI-EFFEKT: – Når det er usikkerhet rundt egen arbeidsplass, permitteringer og nedbemanninger, ser man hvor viktig sikkerhetsnett fagforeningen faktisk er, sier Line Henriette Holten. (Foto: Mikkel Moe)
PANDEMI-EFFEKT: – Når det er usikkerhet rundt egen arbeidsplass, permitteringer og nedbemanninger, ser man hvor viktig sikkerhetsnett fagforeningen faktisk er, sier Line Henriette Holten. (Foto: Mikkel Moe)

Ny medlemsrekord gir Tekna større tyngde

Tekna passerte nylig 90.000 medlemmer.

Publisert Sist oppdatert

– Det er en utrolig god vekst i antall fagorganiserte teknologer. For ett år siden, i september 2020, passerte vi 85.000 medlemmer, og allerede nå noterer vi medlem nummer 90.000. Dette viser at høyt utdannede teknologer, naturvitere og realister ser verdien av å være organisert, noe pandemien også har understreket, sier Teknas generalsekretær Line Henriette Holten, i en pressemelding.

Holten mener pandemien, og utfordringene i arbeidslivet som fulgte denne, har synliggjort verdien av det organiserte arbeidsliv.

– Når det er usikkerhet rundt egen arbeidsplass, permitteringer og nedbemanninger, ser man hvor viktig sikkerhetsnett fagforeningen faktisk er. Vi har støttet våre medlemmer i krise, både politisk og med å utvikle konkrete tilbud blant annet for permitterte og ledige. Vi har også kjempet for studenter som har møtt utfordringer knyttet til mental helse gjennom pandemien, og utviklet lavterskeltilbud for disse, sier Holten.

Hun er glad for å se at medlemmene nå i større grad enn tidligere også bruker bredden i tilbudet Tekna har.

- Pandemien har på mange måter vist medlemmene verdien av medlemskapet, og flere bruker medlemskapet aktivt, både gjennom våre økonomiske tilbud som bank og forsikring, men også gjennom kurs, arrangementer, juridiske tjenester og våre faglige nettverk, sier Holten.

Blir lyttet til

Generalsekretæren mener 90.000 medlemmer gir fagforeningen en enda større tyngde.

– Vi ser at Tekna i stadig større grad er blitt en aktør som blir lyttet til, og at vi får gjennomslag for våre politiske innspill, enten det er innen forskning og utdanning, teknologi og omstilling, ikt-satsing eller viktige arbeidslivsspørsmål, sier hun.

Tekna er nå den største medlemsorganisasjonen i Akademikerne, og har klare ambisjoner om videre vekst.

– Teknologi og realfag blir stadig viktigere for å løse nøkkelutfordringer innen klima, energi, samferdsel, ikt og helse. Stadig flere unge ønsker høyere utdanning innen disse fagområdene, for å være med på dette arbeidet. Her ønsker Tekna å være en viktig medspiller, og neste store milepæl vi sikter mot er 100.000 medlemmer, sier Holten.