MER KRAFT: Fiberselskapene Enivest, Eviny Breiband og Tafjord Connect ønsker å fusjonere virksomhetene. (Foto: Istock)
MER KRAFT: Fiberselskapene Enivest, Eviny Breiband og Tafjord Connect ønsker å fusjonere virksomhetene. (Foto: Istock)

Tar initiativ for å fiber-konsolidere Vestlandet

Eierne i de tre fiberselskapene Enivest, Eviny Breiband og Tafjord Connect har inngått en avtale om å starte fusjonsforhandlinger.

– Telekom-sektoren står framfor mange store endringer. I dag har vi flere store og små fiberselskap på Vestlandet. Vi mener et nytt og større selskap kan ta en sterkere posisjon i vår region og derfor er vi som eiere enige om å starte fusjonsforhandlinger, seier Kristin Aadland, styreleder selskapene Enivest og Eviny Breiband, i en pressemelding.

Utvikle kompetanse

De tre selskapene slår i pressemeldingen fast at telekom-markedet har endret seg mye de siste årene - fra utbygging til drift av fiber. I tillegg har nye aktører kommer til og økt konkurransen.

– Vi har ei klar målsetting om å utvikle de lokale kompetansemiljøene, styrke vår posisjon som markedsleder i regionen og vokse som et sjølvstendig og sterkt fiberselskap, seier Erik Espeset, styreleder i Tafjord Connect.

Et eventuelt nytt fusjonert selskap vil få rundt 50.000 kunder og en større konkurransekraft.

– Vi meiner et større fiberselskap på Vestlandet vil ha positiv betydning for eksisterende og nye kunder, seier Kristin Aadland.

De tre selskapene vil bruke 2022 til å utrede grunnlaget for en fusjon. Hvis grunnlaget er der vil dety nye selskapet være i drift tidlig neste år.