OPP: Konsernsjef Steinar Sønsteby i Atea kan vise til solid vekst for selskapet hittil i år.

Vekst for Atea

Atea har lagt frem kvartalsresultateter som viser solid vekst.

I en børsmelding rapporterer Atea om en vekst i tredje kvartal på 15,2 prosent til en omsetning på 5.957 millioner kroner. Dette er en ny rekord for kvartalet. EBITDA før restruktureringskostnader landet på 214 millioner kroner og en oppgang på 4,1 prosent i forhold til sammme periode i fjor.

- Atea hadde en sterkt inntektsvekst i tredje kvartal. Sverige og Baltikum leverte glimrende resultater, Danmark og Norge hadde også fremgang fra tidligere kvartaler, sier konsernsjef Steinar Sønsteby i meldingen.

For årets tre første kvartaler som helhet landet inntektene på 19,3 milliarder kroner, en oppgang på 13,3 prosent. EBITDA ble 573 millioner - en vekst på 1,8 prosent.

Videre i pressemelding skriver selksapet at de forventer videre vekst i it-infrastruktur-markedet.