Vil nettmobbing til livs

Bruk hue-kampanjen skal bekjempe digital mobbing med dialog og holdningsbygging.

Publisert Sist oppdatert

Over halvparten av barn og unge mellom 10 og 15 år oppgir har opplevd mobbing eller erting på nett eller mobil. Jentene er mest utsatt, og en av tre oppgir i en ny undersøkelse at de har fått mobbemeldinger.

Digital mobbing er med andre ord fortsatt et alvorlig samfunnsproblem vi må løse. Det er er tanken bak den dialog- og opplysningsbaserte holdningskampanjen Bruk hue.

- Hver eneste dag opplever tusenvis av norske barn og unge å bli mobbet eller ertet via digitale plattformer, og tendensene øker i takt med bruken av smarttelefoner og sosiale medier. Derfor er det helt selvfølgelig at vi må fortsette kampen mot digital mobbing, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge i en pressemelding.

Skal forebygge mobbing

Bruk Hue-kampanjen arrangeres av Telenor, Røde Kors, Barnevakten og Medietilsynet, som har samarbeidet i kampen mot digital mobbing siden 2009. Tanken er at barn og voksne skal få verktøy og råd for å forebygge og bekjempe mobbing på nett og på mobil.

- Forebyggende arbeid er ekstremt viktig for trygg bruk av digitale medier, særlig når unge i økende grad bruker nye kanaler som trigger nye former for mobbing, sier kulturminister Hadia Tajik.

Kulturministeren kaller kampanjen et "strålende eksempel på hvordan forebyggende dialog og gode verktøy gir resultater", og ifølge en undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Telenor, har kampanjen vist seg å være til hjelp. Seks av ti barn som har deltatt i kampanjen sier de har fått den kunnskapen de trenger for å håndtere digital mobbing.

Regjeringen har forøvrig støttet kampanjen siden lanseringen i 2009, og Tajik viser til Manifest mot Mobbing fra 2011.

- Vi forplikter oss til å arbeide for at alle barn og unge skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing, sier Tajik.

Gir økt digital kunnskap

Det kan se ut som kampanjen gir frukter, for åtte av ti barn vet for eksempel nå at det er ulovlig å legge ut bilder på nett uten godkjenning fra personen.

- Gjennom kampanjen ser vi stadig en sammenheng mellom økt kunnskap og redusert misbruk av digitale plattformer. Det viser at rådene våre nytter, sier Tom Thoresen, direktør i Medietilsynet.

Men det er fortsatt et stykke igjen, noe vårens Bruk Hue-turne kan gjøre noe med.

For eksempel viser Telenors undersøkelse at selv om åtte av ti barn som utsettes for digital mobbing vet at det finne voksne de kan snakke med, så synes fortsatt de fleste at det er vanskelig å si i fra om mobbing, og vanskelig å be om hjelp.

For noen er det faktisk så ille at ett av ti barn ønsker å bytte klasse, og som gruer seg til å gå på skolen på grunn av mobbing.

- Det er altfor mange barn som ønsker seg bort fra sin egen klasse, og som gruer seg til å gå på skolen hver eneste dag, sier Åsne Havnelid, generalsekretær i Norges Røde Kors.

Hun opplyser at Røde Kors samtaletilbud for barn og unge, Kors på halsen, hvor barna kan snakke, maile eller chatte med en trygg voksenperson, får mange henvendelser om mobbing.

- På Kors på Halsen får vi mange henvendelser hver eneste uke om mobbing, og sammen med tallene fra Telenor sin undersøkelse viser dette at vi fortsatt har en stor og viktig jobb foran oss, sier Havnelid. 

Tilbud til foreldre

Heldigvis har Bruk Hue-kampanjen også et tilbud til bekymrede foreldre, og mens kampanjen gjennomføres på dagtid i skolene, er det et tilbud for foreldre på kvelden.

Mens ni av ti foreldre er bekymret for at nymotens kommunikasjonsmåter via nett og mobil kan gjøre mobbing mer vanlig, innrømmer l overkant av en av tre foresatte at de har liten oversikt over hva barna gjør når de er på nett eller bruker mobilen.

- Derfor er kampanjens store fokus dialog mellom voksne og barn, sier Merethe Clausen Moe, daglig leder i Barnevakten.

Det første stoppestedet var Grevlingen skole og kultursenter i Vestby, og i dag går turen til Marienlyst skole i Oslo. I løpet av våren vil Bruk Hue-turneen ha besøkt 400 skoler, og presentert kampanjen for 120.000 skoleelever og 22.000 foreldre.

Når kommer Bruk Hue til skolen din? Sjekk her.

Du kan lese mer om kampanjen på Brukhue.com hvor du også finner tips, råd, verktøy og ikke minst - informasjon til trygg og sikker bistand. Det er ikke farlig å be om hjelp.

Se video: Bruk Hue - Skoleturnè om digital mobbing