CHROME OS: Støtte for Android-apper kan få stor betydning for utbredelsen av Chromebook-pc-er. (Foto: Pixabay.com)
CHROME OS: Støtte for Android-apper kan få stor betydning for utbredelsen av Chromebook-pc-er. (Foto: Pixabay.com)

Særnorsk vekst i pc-salget for 2016

Globalt var det tilbakegang i pc-salget i 2016. I det norske markedet er det derimot 7,3 prosent vekst og gode salgstall skal vi tro IDC. 

I fjerde kvartal i fjor var pc-salget i Norge 17,9 prosent bedre enn samme periode i 2015. Det viser analyseselskapet IDCs første anslag for fjorårets siste kvartal. For hele 2016 viser tallene fra IDC at antallet solgte pc-er vokste med 7,3 prosent sammenlignet med 2015.

Rekordsvakt 2015

Totalt ble det solgt 1.058.863 pc-er eller klienter i fjor. Det er 7,3 prosent flere enn i 2015 da det bare ble solgt 986.575 enheter. Tallene fra IDC er fortsatt foreløpige, men de viser den positive norske trenden som kom på slutten av fjoråret. 

De første kvartalene var merkbart svakere sammenlignet med 2015. Men siste kvartal 2016 var framgangen i antall solgte enheter på 17,9 prosent. Da ble det solgt nesten 50.000 flere pc-er slik at totalen for kvartalet endte på 310.714.

HP og Lenovo dominerer

Når det gjelder markedsandeler så holder HP seg ganske stabilt i toppen med en andel på 27,8 prosent i fjerdekvartal 2016. Det er bare 0,2 prosent frem fra samme periode året før. I antall solgte enheter for hele året har de vokst med 8,2 prosent. Opp fra 262.632 til 284.165 enheter og en markedsandel på 26,8 prosent.

Lenovo har den største veksten i markedsandel. De har gått fra 21 prosent markedsandel i fjerde kvartal 2015 til 25,3 prosent i 2016. Ser man på året som helhet har fremgangen i markedsandel bare gått fra 23,1 til 24,3 prosent. Lenovo solgte  257.432 enheter i fjor. Det er 12.9 prosent flere enn i 2016. 

De som vokste mest i antall solgte enheter i 2+16, skal vi tro IDCs foreløpige tall, var Asus med 20,4 prosent, Dell med 19,9 og MSI med 14,6 prosent. 

Apple faller 9,4 prosent

Størst tilbakegang har Acer i fjerde kvartal. De har nå bare 8,10 prosent av markedet mot 12 prosent i Q4 året før. For året ser det likevel bra ut med en vekst i antall solgte enheter på 2,2 prosent. 

Av de som både går tilbake antall solgte enheter er Apple den som merket det best. De solgte 9,4 prosent færre enheter og landet på 114.488 enheter. Apple kommer likevel på tredjeplass med en markedsandel på 11,8 prosent i fjerde kvartal 2016. For hele 2016 utgjør denne tredjeplassen i andel 10,8 prosent.