KVINNESATSNING: Markedssjef Marianne Harlem i Orange Cyberdefense til venstre, sammen med de fem nyansatte kvinnene i selskapet: Mia Landsem, Vilde Foss Arnesen, Una Prohic, Heidi Iversen og Charlotte Hovring. (Foto: Orange Cyberdefense pressefoto)
KVINNESATSNING: Markedssjef Marianne Harlem i Orange Cyberdefense til venstre, sammen med de fem nyansatte kvinnene i selskapet: Mia Landsem, Vilde Foss Arnesen, Una Prohic, Heidi Iversen og Charlotte Hovring. (Foto: Orange Cyberdefense pressefoto)

Orange Cyberdefense satser hardt på rekruttering av kvinner

– Et verktøy for å øke veksten.

Publisert Sist oppdatert

Siden den franske telekjempen Orange bestemte seg for å satse i it-sikkerhetsmarkedet, har selskapet virkelig svingt seg. Ved å kjøpe opp selskapene Securedata og Securelink i 2019, og kombinere disse med egne spesialister, skaffet selskapet seg en bråstart på sin inngang på sikkerhetsmarkedet gjennom selskapet Orange Cyberdefense.

Siden da har selskapet kommunisert med relativt friske fraspark, der den utttalte ambisjonen er å bli Europas ledende cybersikkerhetsleverandør. I Norge vokser selskapet raskt organisk, og i løpet av september har selskapet fått 18 nye medarbeidere på plass så langt i år. Det utgjør en dobling av antallet ansatte på ett år, der selskapet har satset særlig hardt på å rekruttere kvinner.

Målrettet rekruttering

I en pressemelding fra selskapet fortelles det at i september i fjor kom Marianne Harlem inn i stillingen som markedssjef, som første kvinne i selskapet og ledergruppen. Siden da har selskapets ledelse jobbet målrettet med å rekruttere flere kvinner til selskapet, og nå har altså Orange Cyberdefense Norway en andel på + 20 prosent kvinner av den totale arbeidsstyrken. Selskapet skriver videre at «flere skal det bli fordi de ser at det lønner seg».

– Kjønnsmangfold og -inkludering er ikke bare den riktige, men også den smarte, veien å gå. Vi har fokusert på flere kvinner som en strategi for å bedre trivselen på jobb, og øke kreativitet og innovasjon. Så dette er i bunn og grunn et verktøy for å øke veksten i selskapet, sier Marianne Harlem i pressemeldingen.

– I august 2019 hadde vi ingen kvinner i arbeidsstokken. Nå fører strategien med seg en positiv effekt og flere kvinner søker seg til oss. Det er det mulig å få til en endring relativt raskt, og Orange Cyberdefense oppfordrer derfor flere selskaper til å bruke likestilling som en aktiv strategi for å bedre verdiskapingen, legger hun til.

Fem i slengen

Nå i september skal de sist ansatte kvinnene på plass i Orange Cyberdefense, og det er ikke færre enn fem som tiltrer nå. Selskapet presenterer dem på denne måten:

«En av de nyansatte kvinnene i Orange Cyberdefense er den profilerte gameren, foredragsholderen og «datadetektiven» Mia Landsem. Hun er utdannet innen it-sikkerhet fra Noroff og ansatt som etisk hacker. Mia er spesielt kjent for kampen mot spredning av private bilder på nett. Hun har også nylig gitt ut boken «Trygg på nett», hvor hun formidler klart og tydelig hvordan barn kan navigere klokt på Internett og med mobil.

Heidi Iversen er ansatt som sikkerhetsrådgiver, hun har en utdanningsbakgrunn fra IT-Universitetet i København, med en mastergrad i Digital Innovation & Management. Frem til i dag har hun jobbet med informasjons- og IT-sikkerhet i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, som er en del av Skatteforvaltningen under det danske Skatteministeriet.

Una Prohic er også ansatt som sikkerhetsrådgiver i selskapet. Hun har sin styrke innenfor skysikkerhet og spesielt Google Cloud. Una er utdannet innen informatikk ved Universitetet i Oslo, og har jobbet som konsulent i Bouvet og sikkerhetsanalytiker i Mnemonic.

Vilde Foss Arnesen er ansatt som sikkerhetskonsulent, og skal jobbe med support og oppfølging av kunder. Hun er utdannet innen it-sikkerhet ved Noroff, og har blant annet jobbet med it-support hos Danske Bank og Lillestrømbanken.

Charlotte Hovring blir en del av salgsteamet i Orange Cyberdefense, som Key Account Manager. Hun har vært ansatt i Dell og Dell EMC i til sammen 14 år, og vil ha et viktig ansvar i den videre satsningen på kunder i offentlig sektor».

– Vi gleder oss stort over å ha fått denne gjengen dyktige kvinner om bord. De blir viktig tilskudd til teamet med sin kompetanse – og at de i tillegg var de sterkeste kandidatene i ansettelsesprosessen var selvfølgelig det som veide tyngst, avslutter marketing manager Marianne Harlem.