SVINDEL: Norsis melder at direktørsvindlere blir stadig grundigre og bedre forberedt, og nå er slike svindelforsøk også aktuelle mot kommuner og rådmenn. (Foto: Getty/Istock)
SVINDEL: Norsis melder at direktørsvindlere blir stadig grundigre og bedre forberedt, og nå er slike svindelforsøk også aktuelle mot kommuner og rådmenn. (Foto: Getty/Istock)

Direktørsvindel også mot kommuner

Direktørsvindel er under utvikling, og angrepene fortsetter i en jevn strøm, melder Norsis.

Publisert Sist oppdatert

Direktørsvindel går ut på å narre noen med myndighet til å betale ut penger til en falsk mottaker, som regel i utlandet. Svindelen er som regel rettet mot personer i økonomiavdelingen, og metoden er å utnytte travelhet og at pengene må overføres raskt.

Norsis melder nå at denne svindelen ikke bare er rettet mot private bedrifter, men at de nå også har registrert slike svindelforsøk mot rådmenn i kommuner.

Grundigere forberedelser

For å lykkes med en direktørsvindel kreves det gode forberedelser. Språket svindelen foregår på må være godt nok, og det er også en fordel for svindleren om han klarer å imitere «direktørens» språkførsel og måte å uttrykke seg på. Om utviklingen av denne svindelformen skriver Norsis følgende:

«Svindlerne blir stadig grundigere i sine forberedelser og navn på nøkkelpersoner i bedriften blir identifisert. Svindleren sender en e-post eller SMS som tilsynelatende kommer fra en direktør i selskapet til en økonomimedarbeider. «Direktøren» ber om en større overføring til et gitt kontonummer, eller varsler om at en slik overføring er nødvendig i påvente av videre kommunikasjon. Det kan også bli vedlagt en falsk faktura ved e-posten. Hvis mottageren altså økonomimedarbeideren svarer på henvendelsen, blir svaret sendt til svindlerens e-postadresse og ikke til direktørens e-postadresse som står i avsenderfeltet. E-postene er dyktig formulert på norsk, og signert slik «direktøren» vanligvis gjør».

Tips og råd om direktørsvindel

Norsis siterer også Nettvett.no, og kommer med følgende råd i forbindelse med direktørsvindel:

Kjennetegn man må være oppmerksom på når det gjelder direktørsvindel:

* Er det en e-post eller SMS hvor du blir bedt om å overføre penger uten videre dialog og at dette haster kan dette være et svindelforsøk

* Les e-posten nøye å se etter unormale elementer. Dette kan eksempelvis være manipulert fra-felt og svar-felt, bruk av .com i stedet for .no.

* Formuleres e-posten med en fremtoning i retning av tillitt, trussel eller fristelser så er dette kjente tegn på svindelforsøk

* Se godt på og kontroller betalingsinformasjon og/eller faktura mot tidligere transaksjoner

Klare råd til virksomheter:

* Les e-post hvor det anmodes om overføring av penger to ganger

* Ledelsen bør informere sine økonomimedarbeidere på forhånd, hvis de vet at det kan være aktuelt med raske pengeoverføringer i tiden som kommer

* Hvis du som økonomimedarbeider mottar epost fra sjefen om å overføre penger, så send sjefen en SMS hvor du ber om at overføringen bekreftes

Dersom transaksjonen gjennomføres:

* Ring banken med en gang for å varsle om hendelsen

* Anmeld saken til politiet (Mal for anmeldelse