ALLEMANNSEIE: Vi bruker mobilen hele tiden, og stadig flere over hele verden har en, ifølge en rapport fra ITU. (Foto: Istock)
ALLEMANNSEIE: Vi bruker mobilen hele tiden, og stadig flere over hele verden har en, ifølge en rapport fra ITU. (Foto: Istock)

FN: Tre av fire over ti år i verden eier en mobiltelefon

Nesten tre firedeler av verdens befolkning over ti år eier nå en mobiltelefon, ifølge et anslag fra FNs telekommunikasjonsunion (ITU).

Publisert Sist oppdatert

ITU anslår at antallet mobileiere har økt jevnt de siste årene, og at andelen på 73 prosent i 2022 er en økning fra litt under 67 prosent i 2019.

Ikke overraskende er det flest mobileiere i rike land, der 95 prosent av befolkningen har en mobil. I lavinntektsland er det bare 49 prosent som er mobileiere.

At såpass mange eier en mobiltelefon, åpner for at flere kan bruke internett, mener ITU.

– Mobiltelefoner er den vanligste måten å bruke internettet på, og en prosentandel på eierskap av mobiltelefoner er en indikator på folks internettilgang, sier unionen i en fersk rapport.

Men de peker samtidig på at andelen mobileiere forblir høyere enn andelen internettbrukere, spesielt i lavinntektsland der bredbånd er dyrere enn å bare bruke telefonen til å ringe og sende meldinger.