KOMBINASJON: – Vi kombinerer det beste av gründerånden med stordriftsfordelene, sier Per Olav Nyborg, utviklingssjef i KS.

Jakten på innsikt styrer innovasjonsarbeidet i KF

Vi fikk nyss om at KF er i gang med spennende initiativer for å omgjøre disse dataene til ny innsikt og tok tak i Per Olav Nyborg, KFs utviklingssjef, under Arendalsuka.

Publisert Sist oppdatert

KF er en av de selskapene som hvert år gjør det sterkt på innovasjonskåringene, og da Oslo kommune i fjor vår dro til Shanghai var det KF de inviterte med som case. Som leverandør av kunnskaps- og informasjonsprodukter til alle landets kommuner har de også tilgang til store mengder data.

Hjelper, forkjemper og innovatør

– KF har tre viktige roller; som stor databehandler hjelper vi våre kunder med å konseptualisere og sette sammen data på måter som gir økt innsikt og bedre beslutninger. I tillegg er vi en forkjemper for nye innovative måter å lære på, og sist, men ikke minst sloss vi for å gi våre brukere mer innovative og datadrevne løsninger. Det betyr at vi tenker innovasjon i alt vi gjør, også i samspillet med samfunnet rundt oss, sier utviklingssjef Per Olav Nyborg.

– La meg nevne et eksempel der vi i samarbeid med Miles ser på tjenestekvaliteten i kommunene og sammenstiller den med en rekke andre parametre for å forbedre fremtidens tjenester. Ved hjelp av kunstig intelligens og maskinbasert Læring (ML) har vi sett nærmere på faktorer som påvirker opplevd kvalitet, og identifisert interessante områder for videre studier.

– Undersøkelsen indikerer at de to viktigste områdene for økt kvalitetsopplevelse er kommunikasjon mellom barnehage og foreldre, og det fysiske miljøet (renhet, støy, leke-muligheter) mens barnehagens økonomi og bemanning har lite til ingen påvirkning på opplevd kvalitet.

– Vi tror denne datadrevne fremgangsmåten identifiserer vi de mest relevante områdene for å forstå kvalitet og drive videre forskning i barnehagesektoren og oppfordrer også andre til å bruke maskinlæring for å identifisere mønstre i data som åpner opp nye muligheter for innsikt til å ta bedre valg.

Entreprenørkraft og stordriftsfordeler

-Vi kombinerer det beste av gründerånden med stordriftsfordelene og forsøker å kombinere startup-selskapenes kreativitet med fordelene som en kunnskapsrik organisasjon med alle fellesfunksjoner på plass gir.

Også i det politiske påvirkningsarbeidet har KF gått nye veier – og skapt resultater. Det er ikke få ministre som har testet ut KF’s innovative VR-løsning for å lære barn matematikk. Både statsminister Erna Solberg, Jan Tore Sanner og andre har vært på Dagsrevyen i ført VR-løsningen KF er medeier i. Selskapet vant også DNB NXT-innlandet og PWC sitt «Vil litt mer»-fond i 2018.

– Det er riktig at vi har en større satsning tilknyttet utdanning som har vekket en del oppmerksomhet. Her begynte vi med initiativet rundt VR Education hvor KF eier en post og jeg i starten gikk inn som daglig leder. Dette er et godt eksempel på hvordan vi kombinerer det nye med det eksisterende. I stedet for å lage produktene innen egne vegger som vi har gjort veldig mye av, så ble det etablert selskap med andre offensive aktører. I de fleste tilfeller jobber vi innenfor KFs virksomhet, men i dette krevende markedet var det viktig å etablere eget selskap. Her har vi ansatt en ressurs og vi skalerer nå.

– Kort oppsummert tror vi neste generasjon vil lære på andre måter og jobber derfor med noen kule grep for å hjelpe på innen grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Fotballroboten til NTB har vært en inspirasjonskilde og vi ønsker å lage det samme for å gi umiddelbar tilbakemelding på tekst og skriving for barn. Her har vi både med oss innholdsutviklere, men også selskapet Ludenso (tidligere Moviemask) som vi har utfordret til å hjelpe oss med å visualisere lesingsutfordringen.

Det har vært, og er mange, digitale satsninger løpende for å hjelpe sektoren – vi har stor tro på at vi er godt posisjonert når Govtech-markedet endres og åpnes - og mange flere selskap kommer inn i løpet av et par år nå.

Felleskomponenter og samspill

– Jeg har vært på Arendalsuka nå og det slår meg at «alle» snakker om digitale push-tjenester. Vi har jobbet med slike løsninger i 14 år og vet hva som skal til. Det er likevel mye å lære av andre aktører, og blant annet Uber har inspirert oss til å bli mer datadrevne. Vi jobber med dette og ser behovet for nye felleskomponenter før vi satser skikkelig. Vi kjenner jo alle felt som vi kan få forhåndsutfylt, vi kjenner i tillegg lovgivningen og alle tjenestene, så det bør være mulig å få til på en innbyggervennlig måte.

– Innovasjon har blitt et litt oppbrukt begrep. Det vi driver med er å videreutvikle tjenestene våre og måten vi jobber på. Av og til skjer dette gjennom helt nye initiativ, av og til gjennom inkrementell innovasjon – steg for steg, forklarer Nyborg.

Hva står øverst på agendaen i KF innen nye teknologier?

– KF er en av de mest innovative selskapene i Norge i henhold til kåringer og har allerede tatt i bruk kunstig intelligens for å hjelpe kommunene. Vi ser også på IoT. Det er en spennende fremtid hvor man kan se for seg å automatisere innsamlingen av data med bruk av IoT og bruke maskinlæring for å hjelpe kommunene til å bedre kvaliteten på tjenestene enda mer.

KF samarbeider i dette arbeidet tett med konsulentselskapet Miles for å ta videre steg innen kunstig intelligens. Miles har hjulpet KF til å strukturere sine data og utført analyse med bruk av maskinlæring for å identifisere forbedringsområder.

– Fremtiden er spennende, smiler Nyborg før han løper inn i et nytt telt. I Arendal er KF tydelig tilstede.