KLAR TALE: Framover er det fiberbredbånd og radiofrekvenser som skal bygge digitallandet, mener skandinaviasjef Berit Svendsen i Telenor. Foto: Dag-Rune Z. Vollen
KLAR TALE: Framover er det fiberbredbånd og radiofrekvenser som skal bygge digitallandet, mener skandinaviasjef Berit Svendsen i Telenor. Foto: Dag-Rune Z. Vollen

Uten fiber, ingen mobil

DUBLIN: Behov for mer bredbånd og ønsker om frekvenser er gjengangere på telekom-konferansen Telecom World.

(DUBLIN) Fra Skandinavia-sjef Berit Svendsen i Telenor startet telekom-konferansen Telecom World med å male muligheter og utfordringer med bred pensel til dekningsdirektør Bjørn Amundsens gjennomgang av frekvenser og utbyggingsutfordringer: Framover er det fiberbredbånd og radiofrekvenser som skal bygge digitallandet.

Det gikk slag i slag, bokstavelig talt. Etter at Svendsen hadde understreket betydningen av et godt fibernett som forutsetning for digitalisering og bedre mobile tjenester både for 4G og 5G, var det innledere på rekke og rad som tok for seg av status og utvikling.

Forutsetning for dekning

Fra Nkom ga direktør John Eivind Velure en gjennomgang av status for tildelinger av mobilfrekvenser i 700 megahertz-båndet. Dette er den neste store frekvensmuligheten for mobilselskapene, og anses å være en forutsetning blant annet for å få til dekning i mer spredtbygde strøk av landet.

Dersom framdriftsplanen holder, sender Nkom en anbefaling om tildeling til samferdselsdepartementet før sommeren, og tildeling gjennomføres i slutten av neste år.

Den som har 700 megahertz-frekvensene i dag er NTV på vegne av tv-selskapene. Administrerende direktør Trude Malterud poengterte at de var klare til å gi fra seg frekvensene, men etterlyste klargjøring av hva som skulle skje etter 2021, siden frekvensbånd fortsatt er nødvendig for kringkasting. Spesielt NRK og deres tv- og radiokringkasting trenger frekvensbånd.

I dette ligger også tid til omstilling for NTV. Malterud understreket at NTV trenger et par år på å komme seg ut av frekvensbåndet gjennom ombygging og oppsett av ny maskinvare i hele nettet. Hun etterlyste også kompensasjon for kostnadene dette ville påføre NTV.

Sulten på frekvens

Den andre store aktøren som er sulten på frekvensbånd er nødetatene. Direktør Tor Helge Lyngstøl fra Direktoratet for nødkommunikasjon holdt et engasjert innlegg der han understreket at det ikke var så veldig lurt å betrakte tilgangen til sikkert samband for nød- og beredskap på linje med en hvilken som helst mobiltjeneste.

Det eneste som er sikkert er at vi trenger mer frekvens.

Som representant for Telenor spilte dekningsdirektør Amundsen rollen som den som trakk linjene forbi 700 megahertz-båndet. Behovet for frekvenser er umåtelig stort dersom man skal ta høyde for nye standarder som 5G, men kanskje enda mer for veksten i bruk av mobile tjenester. Tilgang, dekning og kapasitet for mobil fordrer mer frekvensbånd enn det 700-megahertzbåndet kan slukke.

Mulighetene som ligger i ledige frekvenser i lavere frekvensbånd enn 700 megahertz, for eksempel frekvensene som blir ledige når FM-sendingene slukkes ned er én mulighet. Amundsen fortalte også at 3G-nettet blir avviklet i løpet av 2019, og dermed blir det ledig kapasitet i 900-megahertz-området.

- Men det eneste som er sikkert er at vi trenger mer frekvens, poengterte Amundsen.