DIGITAL KOMMUNE: Bergen pensjonerer sin gamle arkivløsning og får ny levert av Software Innovation. (Illustrasjonsfoto: Culex/Wikimedia Commons (CC BY 3.0))

Bergen velger Software Innovation

Skal innføre ny saksbehandlings- og arkivløsning for hele kommunen i ny storavtale.

Bergen kommune sitt arkivsystem er blitt 24 år gammelt, og på tross av videreutvikling, er det nå modent for utskifting. Kommunen har derfor inngått avtale med Software Innovation, eid av finske Tieto, om ny saksbehandlings- og arkivløsning.

Avtalen har en ramme på 12 år og en verdi av mellom 35 og 45 millioner kroner, og er vunnet etter evaluering av flere løsninger.

Den valgte løsningen fra Software Innovation, Public 360, skal gi økt selvbetjening og automatisering av søknadsprosesser, og det er et mål at alle relevante henvendelser, søknader, skjemaer og rapporteringer skal være åpne for digital utfylling og innsending.

- Flest mulig av kommunens tjenester skal være digitale og et førstevalg for dem som bruker tjenestene våre. Anskaffelsen er et viktig steg for å gjøre kommunens tjenester lett tilgjengelig for innbyggere, næringsliv og egne ansatte, sier kommunaldirektør for finans og eierskap i Bergen kommune, Ove Foldnes i en melding.

Kjernesystemet i kommunen

Den nye løsningen gjør det også mulig å motta og håndtere ulike typer dokumenter uavhengig av plattform, og skal sørge for effektiv fangst og gjenfinning av dokumenter. og tilrettelegging for standardiserte prosesser.

Public 360 blir med innføringen kjernesystemet for administrativ saksbehandling, arkiv, styrende dokumenter, politiske møter og utvalgsbehandling, og være utgangspunktet for all dokumentproduksjon i politisk og administrativ virksomhet i kommunen. 

- Både Bergen og vi deler Regjeringens høye ambisjoner om å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Med denne løsningen skal vi levere på forventningene fra innbyggere og næringslivet om en enklere hverdag, sier salgsdirektør Odd-Henrik Hansen i Software Innovation.

Kommunen har i dag litt over 3.000 brukere på den gamle løsningen, og tallet skal øke etter hvert som Public 360 er på plass. Bergen er Norges nest største kommune med 277.000 innbyggere og 17.777 ansatte. Bergen kommune ble forøvrig kåret til "årets ekommune" av KS i 2014.