BENYTT SKJEMAET: Om uhellet er ute oppfordrer Kripos sterkt til at datakriminalitet anmeldes til lokalt politi. Selv om en sak skulle bli henlagt vil den være viktig etterretningsinformasjon for politiet i kampen mot de som står bak datakriminaliteten. (Illustrasjonsfoto: Istock)

Nå blir det lettere å anmelde datakriminalitet​

Kripos kommer med nytt veiledningsskjema for å melde fra om datakriminalitet.

Publisert Sist oppdatert

En mørketall-undersøkelse fra 2016, viser at bare ni prosent av virksomhetene som er utsatt for kriminalitet i det digitale rom anmelder dette til politiet. Årsakene til dette kan være mange, og det kan være usikkert om virksomhetene er utsatt for kriminalitet eller ikke. Det skriver Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) på sine sider.

Nå har Kripos utarbeidet et skjema (PDF) som kan benyttes for å melde fra om eller anmelde denne type kriminalitet. Ifølge NSR er det ønskelig at dette benyttes slik at politiet får bedre oversikt over omfang, modus og konsekvenser for næringslivet.

- Vi oppfordrer sterkt til at datakriminalitet anmeldes til lokalt politi. Selv om en sak skulle bli henlagt så vil den være viktig etterretningsinformasjon for politiet både nasjonalt og internasjonalt i kampen mot de som står bak datakriminaliteten, sier Rune Rudi, politiførstebetjent i Kripos, seksjon for datakriminalitet.

Enklere å anmelde

Veiledningsskjemaet skal ifølge Rudi være laget for å kunne gjøre det enklere å anmelde datakriminalitet og at Kripos får med seg det de trenger å vite i anmeldelsen.

- Saken kan også i fremtiden bli tatt opp igjen som en del av en større nasjonal eller internasjonal etterforskning. Det er viktig å legge ved relevant dokumentasjon i form av logger, e-poster, bilder osv. sammen med anmeldelsen, avslutter Rudi.

Også NSRs søsterorganisasjon NHO mener det er bra at Kripos gjør det lettere å anmelde denne typen datakriminalitet.

- Det er et demokratisk problem når en stor andel av befolkningen ikke har tillit til at lovbrudd blir etterforsket og derfor lar være å anmelde. Når politiet ikke har tallmateriale å vise til som for eksempel antall anmeldelser, blir det ikke satt av nok ressurser internt i politiet til den typen etterforsking. Og den nødvendige spesialkompetansen blir heller ikke prioritert høyt nok. Dette har Kripos selv gitt utrykk for. Det er derfor viktig at de som er utsatt for denne typen kriminalitet bidrar til å synliggjøre den slik at norske virksomheter blir mindre sårbare og ikke unødvendig lette bytter for kriminelle, sier Christine Korme direktør for digitalisering og fornying i Abelia.