KUNSTIG INTELLIGENS: Det nye innovasjonsfondet til Nato skal blant annet støtte utvikling av kunstig intelligens og stordata. (Foto: Istock)
KUNSTIG INTELLIGENS: Det nye innovasjonsfondet til Nato skal blant annet støtte utvikling av kunstig intelligens og stordata. (Foto: Istock)

Norge blir med i Natos innovasjonsfond

Vi skal spytte 400 millioner kroner inn i Natos nye innovasjonsfond.

Publisert

Det kunngjorde forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) på Natos toppmøte i Madrid torsdag.

– Vår deltakelse kan legge til rette for at fondet blir en viktig investeringskilde for norsk, høyteknologisk næringsliv, sier Gram.

1 milliard euro

På torsdag, som er Nato-toppmøtets siste dag, skal tiltredelseserklæringen for innovasjonsfondet signeres av de 22 landene som har sluttet seg til.

Fondet har en total størrelse på 1 milliard euro over 15 år og skal støtte utvikling av framvoksende og ny, banebrytende teknologi som kan brukes både sivilt og militært.

Nye teknologier

Gram sier at fondet blant annet skal investere i kunstig intelligens, autonome systemer og stordata.

– Det er ikke noen tvil om at tettere samarbeid mellom allierte vil styrke utviklingen av morgendagens forsvar, sier han.

Forsvarsministeren presiserer at Norges tilslutning fordrer samtykke fra Stortinget. Dette kommer regjeringen tilbake til i statsbudsjettet.