Utrolig spennende innovasjon også for norsk industri, som vi ser frem til å videreutvikle i årene fremover, sier Jørn Seglem, administrerende direktør for SAS Institute i Norge.

SAS Institute investerer i AI

8,6 milliarder kroner setter selskapet inn på å øke satsningen på kunstig intelligens gjennom utvikling av ny teknologi, nye løsninger, og et program for å akselerere ferdigheter hos kundene.

Publisert Sist oppdatert

Investeringen, som vil gå over de neste tre årene, bygger videre på SAS Institutes løsninger og kompetanse innen kunstig intelligens, som inkluderer avansert analyse, maskinlæring, dyp læring, talegjenkjennelse og såkalt maskinsyn (computer vision), heter det i en pressemelding.

– I tillegg til den betydelige investeringen i utvikling av ny teknologi, har vi en ambisjon om å gjøre kunstig intelligens, maskinlæring og algoritmer mer anvendelig og lønnsomt for våre kunder, sier Jørn Seglem, administrerende direktør for SAS Institute i Norge.

Milliardsatsingens tre hovedområder er forskning og innovasjon, utdanningsinitiativer slik at brukere med ulik kompetanse skal kunne dra nytte av kunstig intelligens, samt utvikling av eksperttjenester for å hjelpe forretningsledere med å ta i bruk teknologien.

Kompetanseløft

– Anbefalingene fra Digital21 og pågående samtaler rundt den nye nasjonale AI-strategien i Norge gir et spennende utgangspunkt for diskusjoner rundt muligheter og utfordringer knyttet til kunstig intelligens.

– Samtidig opplever vi at det ikke er tilstrekkelig kompetanse rundt reell bruk av kunstig intelligens i forhold til den høye interessen i markedet, og denne satsningen skal bidra til å gi et kompetanseløft hos både private og offentlige aktører, samt i akademia, sier Seglem.

Økende etterspørsel

Den norske lederen forklarer at selskapet opplever økt etterspørsel etter kunstig intelligens.

– Vi hjelper virksomheter med å ta i bruk de fantastiske mulighetene kunstig intelligens gir. Det strekker seg fra automatisering av oppgaver til løsninger for mer datadreven kundeinnsikt for bedre beslutninger og service. Samtidig ser vi betydelige engasjement rundt et ønske om å få bedre oversikt over egen drift, bekjempe svindel, eller evaluere og styre risiko, sier Seglem.

SAS Institute skriver at de opplever at virksomheter får økt utbytte av kunstig intelligens når de blir tryggere på teknologien, og skreddersyr derfor nå læreplaner, e-læring og sertifiseringsprogrammer.

Spennende partnerskap

SAS Institute har etablert partnerskap med teknologiselskaper som Accenture, Cisco, Deloitte, Intel og NVIDIA. Selskapets teknologi innen kunstig intelligens fungerer optimalt i kunders egen infrastruktur eller som en skytjeneste.

– Vi kan nå bygge inn det vi kaller high-performing AI i smarte enheter som droner eller enheter i tingenes internett. Dette er utrolig spennende innovasjon også for norsk industri, som vi ser frem til å videreutvikle i årene fremover, sier Seglem.