Dokumentskannere fjerner papirbunkene

Man kan godt jobbe i en liten bedrift og likevel ha bruk for en dedikert dokumentskanner. Vi tar en titt på utvalget av dokumentskannere, og ser samtidig på hvem som trenger det.

Publisert Sist oppdatert

30 år etter at vi begynte å skrive om det pa­pirløse kontor, synes det klart at vi befinner oss like langt unna målet som vi gjorde den gang. Faktisk ser det ut til at utskriftsmeng­den er økende, fordi vi nå også har begynt å skrive ut innhold fra mobiler og nettbrett.

Det er flere gode grunner for å prøve å redusere utskriftsmengden. Én av dem er hensynet til miljøet. Papirproduksjon står på tredjeplass på listen over bransjene som bruker mest fossilt drivstoff på verdensba­sis, ifølge American Forrest and Paper As­sociation.

Produksjonen av papir bidrar til avsko­ging, øker drivhuseffekten og fører med seg flere typer giftige og skadelige avfallsstof­fer, ifølge en Wikipedia-artikkel om papirets miljøpåvirkning. I tillegg bidrar også bruken av blekk og laserto­ner til en del miljøs­kadelig avfall, selv om skriverprodu­sentene er blitt flin­ke til å ta hånd om brukte blekk- og tonerkassetter gjen­nom organiserte re­turløsninger.

Den globale pro­duksjonen av papir er forholdsvis stabil, men tall fra statistikkportalen Statista for perioden 2006-2012 viser en svakt økende produksjon av papp og pair. I 2012 kom pro­duksjonen opp i 400 millioner tonn.

Det aller meste av papiret som produse­res, ender dessuten før eller senere på søp­pelfylllingene rundt om i verden.

Drømmen om det papirløse kontor er nok uansett ganske fjern, men dokumentskan­nere er blant nøkkelproduktene for å holde papirmengden i sjakk.

Last resten av denne artikkelen gratis,  ved å følge lenken under: