TALL: Konsernsjef Sigve Brekke la tirsdag frem tallene for 4. kvartal. Telenor måtte tåle lavere driftsinntekter i fjerde kvartal i fjor, men leverte likevel solide resultater sammenlignet med 2019. (Foto: Arne Joramo/ Telecom Revy)

Sponset sikkerhetspoliti og elitesoldater

Telenors mobilselskap Grameephone i Bangladesh har sponset politiets spesialstyrker og militæret i landet, og samtidig fått bistand fra de samme myndighetene.

Publisert Sist oppdatert

Styret i Telenor har denne høsten behandlet en meget delikat sak knyttet til teleselskapets virksomhet i Bangladesh. Saken har vært sentral i Telenor-styrets vurdering av Sigve Brekkes stilling denne høsten. Men hva Brekke angår anser nå styret saken som ferdigbehandlet.

Elitesoldatene i Rapid Action Battalion (RAB) beskyldes av menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch for å drive med tortur, kidnapping og annen voldsutøvelse mot religiøse og politiske motstandere av myndighetene. RAB har avvist anklagene.

I 2013 fant Telenors internrevisjon 11 brudd på selskapets retningslinjer. En rekke tiltak ble satt i gang etter at Sigve Brekke var orientert. En ny gjennomgang i 2015 viser at det ikke var nok. Fortsatt ble sikkerhetspolitiet sponset.

– RAB er en del av den lokale politimyndighetene i Bangladesh og vi er klar over at de er omstridt. Vi er helt avhengig av at lokalt politi ivaretar sikkerheten ved kritiske situasjoner og sikrer infrastruktur, men vi deler bekymringene til blant andre Amnesty International og Human Rights Watch, som har vært kritiske til RAB, sier kommunikasjonsdirektør i Telenor, Severin Roald.

Hva gjør styret?

Styremøtet i Telenor fortsetter i dag. Mye kan tyde på at styret er sterkt delt i synet på alvorlighetsgraden av Telenors sponsing i Bangladesh.

Alt tyder på at forholdene i Bangladesh har vært kjent for styret i hele høst.

Ifølge Dagens Næringsliv var det ti mot én da Gunn Wærsted trolig dels på denne bakgrunnen forsøkte å få Brekke sparket. Styremøtet i dag kan komme til å sparke Sigve Brekke eller de kan sende ballen over til Monica Mæland i Næringsdepartementet. Det synes å være to splittelser: en mellom styreleder og konsernsjef og en annen mellom styreleder og resten av styret. Men alt tyder på at forholdene i Bangladesh har vært kjent for styret i hele høst.

Styret i Telenor asa har tidligere behandlet saken og vurdert Sigve Brekkes involvering, og anser saken som ferdig konkludert når det gjelder Brekkes håndtering.