GOD UTVIKLING: Styreleder Harald Espedal i Lyse kunne rapportere om en god utvikling av selskapet de 20 årene det har eksistert. (Foto: Lyse / Lars Rasdal)

Lyse verdsatt til 41,6 milliarder

En ny verdivurdering av Lyse-konsernet viser høy verdiøkning og god lønnsomhet de 20 årene selskapet har eksistert.

Publisert Sist oppdatert

Lyse-konsernet avholdt bedriftsforsamling den 25. april 2018. Der redegjorde styreleder Harald Espedal for verdifastsettelsen av konsernet ved årsskiftet til i år. Denne verdsettelsen ble gjennomført av Deloittte.

Verdi på 41,6 milliarder

Ifølge en børsmelding fra selskapet er konsernverdien (EV) av Lyse nå estimert til 41,6 milliarder kroner. Egenkapitalverdien inklusive ansvarlige lån til eierne ble per 31.12.2017 estimert til 31,4 milliarder kroner. Dette representerer en økning på 4,2 milliarder kroner siden verdivurderingen som ble utført per 31.12.2015.

Fra Lyse-konsernet ble opprettet i 1998 har egenkapitalverdien økt fra 13,9 milliarder til årets tall på 31,4 milliarder kroner. Justerer vi for endringen av kroneverdien fra 1998 til 2017, tilsvarer dette en vekst fra 20,5 milliarder kroner til 31,4 milliarder kroner i dag.

Utbytte på 10,5 milliarder

Selskapet opplyser at i samme periode har konsernet betalt ut utbytte, renter og avdrag på ansvarlig lånekapital på til sammen 10,5 milliarder kroner. I denne 20-årsperioden siden selskapet ble opprettet har Lyses eiere hatt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 7,4 prosent.

Lyse AS eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland. Den klart største eieren er Stavanger kommune med 43,68 prosent av aksjene, etterfulgt av Sandnes kommune med 19,53 prosent, Sola kommune med 8,74 prosent, deretter Klepp, Hå, Randaberg, Eigersund, Strand, Rennesøy, Hjelmeland, Gjesdal, Finnøy, Lund, Bjerkreim og Kvitsøy kommuner.