AVVISER: Microsoft-toppsjef Satya Nadella avviser at Windows Phone-plattformen kommer til å forsvinne. (Foto: Jon Phillips, IDGs nyhetstjeneste)

Men Windows Phone var ikke død

Microsoft-sjef Satya Nadella avliver spådommene om at Windows Phone vil forsvinne. Tvert imot utgjør Windows Phone en viktig del av Windows 10-økosystemet.

Så viktig at Microsoft vil opprettholde Windows Phone-konseptet selv om selskapet ikke finner noen OEM-partnere til å produsere Windows Phone-mobiler.

Kan kjøre løpet alene

Microsoft ser ut til å være villig til å kjøre løpet alene, men har også en strategi for å innlemme partnere som vil være med på å støtte opp om Windows Phone-plattformen, som for eksempel HTC eller Samsung, skriver amerikanske PC World

De siste dagers meldinger om kraftig reorganisering av Microsoft og nedskjæringer særlig knyttet til mobiltelefonproduksjonen kunne tyde på at selskapets Nokia-eventyr var i ferd med å ende på teknologihistoriens skraphaug.

Men Microsofts toppsjef Satya Nadella har nå gått ut i et intervju med ZDNet og forsikret at Windows Phone-plattformen skal opprettholdes og vil være en viktig, om enn liten del av Windows 10-plattformen.

Problemet for Microsoft til nå har vært å finne OEM-partnere til å produsere mobiltelefoner basert på Microsofts mobilplattform.

OEM står for original equipment manufacturer og er betegnelsen som brukes nå et firma produserer komponenter, produkter eller systemer som inngår i et annet firmas løsninger.

Flere strategier

I intervjuet fremholder Nadella at Microsoft har flere Windows Phone-strategier å velge mellom, inkludert en strategi som tar høyde for at ingen andre enn Microsoft selv vil produsere mobiler som kjører Windows Phone-operativsystemet.

Helt siden lanseringen av Surface Pro 3-hybriden har Nadella understreket hvor viktig det er for Microsoft å utvikle eksempler til etterfølgelse på maskinvaresiden.

Selv om Microsoft i all hovedsak er et programvarehus, utvikler og produserer selskapet også en del maskinvare og tilbehør. Selv om Microsoft gjerne vil tjene penger også på disse produktene, er deres rolle først og fremst å inspirerer maskinvareprodusenter til å designe sine egne versjoner av disse produktkategoriene.

Microsoft-sjefen har tidligere karakterisert Windows 10 som et operativsystem som sitter skrevs over mange maskinvareplattformer: stasjonære PC-er, bærbare PC-er, netbrett, mobiltelefoner, Xbox-spillmaskinplattformen og flere andre.

Så langt har imidlertid ikke teknologibransjen sluttet opp om denne strategien, i hvert fall ikke på mobilsiden.

I intervjuet forklarer Nadella at han ser på Windows 10 Mobile som en del av en familie med milliarder av Windows 10-enheter, ikke som et frittstående operativsystem, slik tilfelle er med Windows Phone 8.1.

Betryggende

Uansett ser det nå ut til å være klart at Microsoft fortsatt har en langsiktig strategi for sin mobilsatsing. Det høres betryggende ut, både for tilhengerne av Microsofts mobilløsninger og for dem som ønsker å følge Microsofts visjoner for Windows 10, konkluderer PC World.