FOKUS PÅ PERSONVERN: EU var først ute med å styrke personvernet for sine innbyggere, men mange andre land og jurisdiksjoner har fulgt etter. Det lager et stort marked, mener analytikerne hos Gartner. (Foto: Sébastien Bertrand (cc-by-2.0))

Vag på nettnøytralitet, tydelig på mobilroaming.

Omstridte regler for nettnøytralitet vedtatt. EU sukrer pillen ved å totalforby roamingavgifter for mobilbruk fra juni 2017.

Publisert Sist oppdatert

EU-parlamentet vedtok en ny ekomlov tirsdag denne uken. Dette er en pakke med regler som omfatter flere områder innenfor internett og mobilbruk, og det er særlig to elementer i loven som er verd å merke seg: EU har vedtatt felles regler for nettnøytralitet, og nye regler som etter hvert kommer til å forby roamingavgifter for mobilbruk over landegrensene i EU.

Vanskelig nettnøytralitet

Regelverket skal regulere et indre marked for elektronisk kommunikasjon. Ett av emnene som har hatt mest debatt, er spørsmålet om nettnøytralitet, altså at en tilbyder på nettet skal kunne kjøpe seg bedre kapasitet og ytelse, slik at tjenesten fremstår som bedre, sett fra brukernes ståsted.

- Dette vil gjøre EU til den eneste regionen i verden som juridisk garanterer et åpent internett og nettnøytralitet, sa Pilar del Castello, en spansk EU-parlamentariker før debatten.

- Det vil bli forbudt å gi bedre tilgang mot en avgift, la hun til, ifølge våre kolleger i Infoworld.com.

Til tross for dette mener kritikerne at lovgivningen er vag og inneholder for mange huller til å kunne garantere virkelig nettnøytralitet. 

Internettleverandører skal få lov til å blokkere eller bremse trafikk, applikasjoner og tjenester fra spesifikke avsendere til spesifikke mottakere, dersom de vurderer det nødvendig for å forhindre at nettverket mettes, for å motstå cyberangrep, eller for å følge lover eller rettspålegg. Dette trafikkstyringen skal være «transparent, ikke-diskriminerende og proporsjonal», og ikke vare lenger enn nødvendig.

Dette mener kritikerne ikke er godt nok, ei heller tilstrekkelig tydelig.

- EU-lovgiverne bestemte seg for å ikke bestemme seg. De overlot til lokale reguleringsmyndigheter å bestemme om, hvordan og når EU-innbyggerne skal få virkelig nettnøytralitet, skrev Maryant Fernandez Perez, leder i campaign group European Digital Rights (EDRi) til Infoworld.com.

Null roamingavgifter

På den lyse siden vedtok EU-parlamentet å forby roamingavgifter i EU fra 15. juni 2017. Da skal både taletrafikk, meldingstrafikk og mobildata koste det samme som i hjemlandet, uansett hvor man befinner seg i EU.

I tillegg kommer en overgangsordning til å tre i kraft allerede 30. april 2016. Da vil mobiloperatørene få nye, reduserte maksavgifter for roamingtrafikk. For utgående taletrafikk blir det nye makspåslaget € 0,05 mot dagens € 0,19 – det tilsvarer NOK 0,47 med dagens kurs. SMS skal maks koste € 0,02, altså 19 øre, og mobildata skal også koste maks € 0,05 per megabyte, en fjerdedel av dagens takst.