MOBIL: Bruk av sosiale medier er noe av forklaringen Salesforce kommer med for økt kjøp gjennom mobiltelefonen. (Foto: Shutterstock)

Nedgang for netthandel – mobilhandel øker

Den årlige Salesforce-undersøkelsen Shopping Index 2023 viser at den globale netthandelen sank med 2 prosent mellom januar og mars sammenliknet med året før.

Publisert

Likevel handler flere i Norden via mobilen enn før, med en økning på opp til 6 prosent sammenliknet med begynnelsen av 2022. Til sammenligning økte mobilhandelen globalt med 3 prosent i samme tidsperiode.– Resultatene viser at netthandelen har gått mer ned i de nordiske landene enn det globale nivået, selv om vi ser at forbrukerne bruker mer og mer tid på nett. Ifølge rapporten har mobilbruken økt, og sosiale mediers rolle som forbruksplattform er etter mitt syn klart større enn tidligere. Å kjøpe med mobile enheter har blitt enklere og raskere, sier salgssjef i Salesforce Norge, Rune Reikerås i en pressemelding.

Sosiale medier i skuddet

Julehandel kan være en av forklaringene på hvorfor antallet mobilkjøp nådde sin topp på slutten av fjoråret på det globale markedet. I Norden holdt imidlertid tallet seg oppe selv etter nyttår og ut første kvartal i år.

– En mulig faktor som forklarer mobilhandel er veksten i det vi kaller sosiale handelstrender. Det betyr kjøp som gjøres direkte på sosiale medier eller ved å bruke nettbutikker knyttet til plattformene, sier Reikerås.

Rune Reikerås, salgssjef i Salesforce Norge. (Foto: Salesforce)

Undersøkelser viser også at vi ombestemmer oss mer enn tidligere underveis i kjøpsprosessen. Flere avbrøt på mobile enheter (79 prosent) enn på datamaskiner (68 prosent).

– Det tyder på at flere fullfører kjøp på datamaskinen enn via mobilen, skriver Salesforce i pressemeldingen.