«FYSIKALISERING»: Gartner mener pendelen er i ferd med å snu, og at flere kommer til å velge servere uten virtualiseringsprogramvare.
«FYSIKALISERING»: Gartner mener pendelen er i ferd med å snu, og at flere kommer til å velge servere uten virtualiseringsprogramvare.

Toppen nådd for virtualisering

Verdens marked for virtualisering av servere har nådd toppen, med en penetreringsgrad på over 75 prosent. Den neste er «fysikalisering».

Publisert Sist oppdatert

Det er markedsanalytikerne i Gartner som mener at toppen nå er nådd for virtualisering av servere. Det globale markedet for virtualisering av x86-baserte servere forventes å nå 5,6 milliarder dollar i 2016, noe som er en økning på 5,7 prosent fra i fjor, ifølge Gartners tall. Selv om markedet altså stadig øker, mener Gartner å vite at salget av nye programvarelisenser har gått tilbake for første gang siden dette ble en utbredt teknologi for over et tiår siden.

Vmware leder, men under press

Veksten vi ser nå, er etter Gartners syn drevet av omsetning på vedlikeholdsavtaler, noe som indikerer at markedet nå er i kraftig modning.

I forkant av et Gartner-seminar i Australia, sa Michael Warrilow, forskningsdirektør i Gartner, at «markedet har modnet raskt de seneste årene, der mange virksomheter har virtualisert over 75 prosent av serverne sine, noe som illustrerer den høye utbredelsesgraden».

Dette markedet er stadig dominert av Vmware, men Microsoft har over tid opparbeidet seg en posisjon som en seriøs utfordrer i bedriftsmarkedet. Det finnes også flere nisjeaktører, som Citrix, Oracle og Red hat, i tillegg til et større beite av nye leverandører på det kinesiske innenlandsmarkedet.

Mange bekker små

Virtualiserte servere er altså den mest utbredte infrastrukturen for x86-baserte plattformer for operativsystemer (OS) som kjører arbeidslaster i lokale datasentre. Analytikerne hos Gartner tror imidlertid at nye modeller og muligheter vil få en økende utbredelse i disse miljøene. Her trekkes OS-kontainere og skybasert databehandling fram som eksempler på gyldige alternativer.

Trendene avhenger mer enn noen gang av størrelsen til virksomheten vi ser på. Ifølge Gartners tall var bruken av servervirtualisering rimelig stabil fra 2014 til 2015 blant virksomheter med store it-budsjetter. I dette segmentet fortsetter virtualisering å være en viktig og mye brukt teknologi, men dette markedet mener Gartner nærmer seg metning.

I motsetning til disse finner vi mindre virksomheter med langt lavere it-budsjetter, og i dette segmentet forventer Gartner en reduksjon i bruken av virtualisering, i alle fall ut 2017. Dette fører til at utbredelsen for virtualisering i lokale datarom og –sentre samlet faller.

SDI og HCIS overtar?

Gartner tror at virksomhetene vil snu, og øke sin sin bruk av «fysikalisering», altså kjøre servere uten virtualiseringsprogramvare. Mer enn 20 prosent av disse organisasjonene forventes å ha virtualisert mindre enn en tredjedel av sine x86-baserte servere innen 2017 – dobbelt så stor andel som Gartner spådde i 2015.

Det er imidlertid forskjellige underliggende årsaker til denne utviklingen.

Det er den raske fremveksten av programvaredefinerte infrastrukturer (Software Defined Infrastructure - SDI) og hyperkonvergerte integrerte systemer (Hyperconverged Integrated Systems – HCIS) som gir virksomhetene nye alternativer.

Disse nye teknologiene har lagt press på de tradisjonelle leverandørene av  servervirtualisering, for at de må legge til mer standard funksjonalitet i produktene sine, og tilrettelegge for en enklere bruk og kortere tid til kommersiell produksjon.

«Det som for kun få år siden ble betraktet som den beste tilnærmingen til å lage smidige infrastrukturer blir nå utfordret av flere nye alternativer for infrastrukterer», sa Warrilow.