SEKUNDSTRID: For å ha en sjanse til å få en tildeling til å bygge gratis offentlige wifi-soner, må man trykke på knappen på sekundet når søknadsrunden åpner. Forrige gang var det over på to sekunder. (Ill: wifi4eu.ec.europa.eu)
SEKUNDSTRID: For å ha en sjanse til å få en tildeling til å bygge gratis offentlige wifi-soner, må man trykke på knappen på sekundet når søknadsrunden åpner. Forrige gang var det over på to sekunder. (Ill: wifi4eu.ec.europa.eu)

Siste runde med EU-midler til offentlige wifi-soner i kommunene

Sammenslåtte kommuner må registrere seg på ny.

Publisert Sist oppdatert

EU-kommisjonens svært populære støtteordning for gratis trådløst nettverk i det offentlige rom, Wifi4EU, avsluttes nå i 2020. Den siste tildelingsrunden i prosjektet går av stabelen den 17. mars, og når den er gjennomført, er prosjektet der kommuner i Europa mottar 15.000 Euro for å bygge ut gratis wifi-soner ferdig.

Før denne siste tildelingsrunden har 74 norske kommuner allerede mottatt støtte gjennom dette programmet. Den siste tildelingsrunden har 14,2 millioner Euro i potten, noe som tilsier at 947 kommuner totalt i hele Europa kommer til å få penger fra prosjektet.

Registrering er viktig

Tildeling av disse midlene skjer etter første-til-mølla-prinsippet, slik at kommuner som ønsker å søke må sitte med fingeren på knappen nøyaktig klokken 13:00 tirsdag 17. mars. Før dette klokkeslettet må imidlertid søkerkommunene ha gjort forarbeidet sitt riktig.

For å være søkerkommune til Wifi4EU-midler må kommunen ha registrert seg i systemet. Det skjer i Wifi4EU-portalen, og i en pressemelding opplyser Nkom, som er det norske forvaltningsorganet for ordningen, informerer i en pressemelding at kommuner som er sammenslåtte må registrere seg på nytt. Det betyr at selv om kommunen tidligere har vært søker, og dermed står i Wifi4EU-registrene, må legge inn den nye informasjonen om det har vært endringer etter en kommunesammenslåing.

Milliardprosjekt

Wifi4EU-prosjektet har gått siden 2018. EU-kommisjonen opplyser på sine nettsider at i første runde ble midler tildelt 2.800 kommuner, i andre runde 3.400 kommuner, og i tredje runde 1.780 kommuner. I den tredje runden ble tildelingene revet bort på to sekunder.

Når vi legger til de 947 kommunene som kommer til å få penger i denne siste tildelingsrunden, lander vi på en total på 8.920 kommuner. Hver av disse kommunene har mottatt 15.000 Euro, slik at totalsummen nærmer seg 134 millioner Euro, eller snaue 1,49 milliarder norske kroner etter dagens valutakurs.

Norges andel av disse pengene så langt, er 1,11 millioner Euro, eller 12,35 millioner norske kroner.