PRIVAT: Passord er private, og bør ikke deles med noen, formaner Norsis' sikkerhetsekspert Bjarte Malmedal. (Ill: Istockphoto)
PRIVAT: Passord er private, og bør ikke deles med noen, formaner Norsis' sikkerhetsekspert Bjarte Malmedal. (Ill: Istockphoto)

Tre av ti deler passord

Ny undersøkelse viser at tre av ti nordmenn deler private passord som de anser som viktige med andre. En trussel dersom de tar med seg vanen på jobb.

Publisert Sist oppdatert

Norsk Senter for Informasjonssikkerhet (Norsis) har gjennomført en undersøkelse i forbindelse med Nasjonal sikkerhetsmåned, som gjennomføres hver oktober. I denne undersøkelsen kommer det fram at tre av ti nordmenn deler private passord som de anser som viktige med andre, melder organisasjonen i en pressemelding.

Potensiell risiko

Selv om dette tallet dreier seg om private passord, er det opplagt at dersom disse personene tar med seg denne vanen på jobb, så representerer dette en betydelig sikkerhetsrisiko for virksomhetene, påpeker Norsis.

– Vi antar at mange av de som slurver med digital sikkerhet privat, også er blant de som potensielt kan utgjøre en stor risiko for arbeidsplassen. I så måte viser disse resultatene med all mulig tydelighet at det er et stort behov for digital opplæring i mange norske virksomheter, sier cybersikkerhetsekspert hos Norsis, Bjarte Malmedal.

– Å dele sine private passord er å spille et høyt spill med sine egne personopplysninger i potten. Både ID-tyveri, svindel og en rekke andre former for datakriminalitet og ubehag kan utløses av personlige passord på avveie, legger han til.

De eldste er best

Ifølge undersøkelsen, der 1500 nordmenn har blitt spurt om sin behandling av passord, er deling av viktige passord like vanlig blant kvinner som blant menn. Det er imidlertid en klar tendens til at de over 55 år er langt flinkere enn de yngre til å holde passordene for seg selv. Bare 17 prosent av de spurte har i liten, i noe eller i stor grad delt sine passord med andre.

Det er i aldersgruppen 15 til 33 år det er klart vanligst å dele passord med andre. Hele 43 prosent i denne aldersgruppen har delt passordene sine.

– Den yngste generasjonen har vokst opp med den digitale tidsalderen, men er likevel gruppen som er klart mest slumsete i sin omgang med passord. Det er kritisk viktig for et samfunn som blir stadig mer digitalt å ha en oppvoksende generasjon som har gode sikkerhetsvaner. Passord er private og bør ikke deles med noen, uansett hvor nære vennene er, understreker Malmedal.

Mange passord på avveie

Hele en av ti av de spurte oppgir dessuten at de vet at uvedkommende har fått tilgang til ett eller flere av deres passord i løpet av det siste året. Også her er aldersgruppen 15 til 33 år overrepresentert. Nesten hver femte spurte (18 prosent) er sikre på at uvedkommende har fått tak i deres passord det siste året.

I Norsis-undersøkelsen fremgår det dessuten at nesten fire av ti nordmenn (38 prosent) skriver ned passord de anser som viktige. Mens 23 prosent velger å skrive det ned på et papir eller i en bok, lagrer 16 prosent det i en fil på datamaskinen eller mobiltelefonen.

– Du kan skrive ned passordet ditt og ha det lagret på et trygt sted, men ikke legg lappen i vesken eller på skrivebordet, sier NorSIS’ cybersikkerhetsekspert.

 

I forbindelse med Nasjonal Sikkerhetsmåned tilbyr Norsis et opplæringsprogram i digital sikkerhet for bedrifter. Dette programmet er gratis for bedrifter med færre enn 20 ansatte.Opplæringspakken kan bestilles på Norsis’ nettsider.